Full service kantoor

 

Taurus Advocaten is een full service advocatenkantoor gevestigd in Naaldwijk, gemeente Westland. Met een team van ervaren advocaten behandelen wij juridische zaken op hoogwaardig niveau. Onze advocaten hebben ieder hun specialisme en beschikken over ruime werkervaring. Daardoor kunnen wij efficiënt, adequaat en doelgericht adviseren en procederen.

Daadkrachtig, betrouwbaar en toegewijd

Taurus betekent ‘stier’. Deze naam staat voor hoe onze cliënten ons omschrijven; daadkrachtig, betrouwbaar en toegewijd. Dit zijn belangrijke eigenschappen van een topadvocaat. Wij gaan door waar anderen opgeven en zorgen dat uw juridische mogelijkheden maximaal worden benut.

Taal van de ondernemer

Dankzij de korte lijnen en de toegankelijkheid van ons kantoor, bent u altijd betrokken bij de voortgang van uw zaak en kunnen wij snel schakelen. Flexibiliteit, betrokkenheid en bereikbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend.

Ons kantoor zit in het hart van de ondernemende gemeente Westland en of het nu om glastuinbouw gaat of andere sectoren, wij kennen de omgeving als geen ander en weten wat er speelt en hoe u hierop kunt anticiperen. Wij zijn ook actief buiten de regio, zowel nationaal als internationaal. Wij spreken uw taal en kunnen u bijstaan en adviseren in de meest uiteenlopende kwesties.

Kennismanagement

Wij geloven in de kracht van specialistische kennis. Kennismanagement is daarom één van de speerpunten van ons kantoor. Vakinhoudelijke ontwikkeling staat hoog op de agenda en onze advocaten worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast werken wij waar nodig samen met specialisten uit andere vakgebieden. Wanneer het wenselijk is, kunnen wij een beroep doen op ons vaste netwerk van gespecialiseerde notarissen, accountantskantoren en belastingadviseurs. Ook werken wij nauw samen met vooraanstaande technische adviesbureaus, onder andere op het terrein van taxatie van onroerende zaken, gewasschade en bouwschades, bodem, geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.

Taurus Advocaten kan u bijstaan op de diverse rechtsgebieden. Door middel van het aanklikken van één van de rechtsgebieden krijgt u nadere informatie over de bijbehorende specifieke diensten die wij u kunnen leveren.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Schade en aansprakelijkheid zijn woorden die vaak hand in hand gaan. Maar wie is er nu aansprakelijk en wie gaat deze schade betalen. Vaak komt u er wel uit met de schadeveroorzaker of met uw…

Nationaal en internationaal contracteren

Ons kantoor heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Wij kunnen u bijstaan op allerlei aspecten zoals het onderhandelen over internationale contracten en het opstellen…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…

Bancaire zorgplicht

In het huidige economische klimaat worden ondernemers vaak geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen ten aanzien van kredietverlening. De opzegging en beëindiging van de…

Commercieel Vastgoed

Dit betreft onder meer projectontwikkeling, alsmede aanneming van werk en huur ter zake van onroerend goed. Het is van belang dat bijbehorende contractuele afspraken op een deugdelijke en veilige…

Huurrecht

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden……

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen….

Insolventies en zekerheden

Wij geven advies en begeleiding aan ondernemers en particulieren die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en aan ondernemers en particulieren die met financiële moeilijkheden van (zaken)relaties worden…

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….

Onroerend goedrecht

Dit betreft het adviseren, maar ook verlenen van bijstand bij juridische procedures ter zake van onder meer: erfgrenzen, burenoverlast of hinder en recht van overpad (erfdienstbaarheid). Indien u meent dat…

Overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatig handelen, planschade en nadeelcompensatie

Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. De desbetreffende ondernemers en burgers…

Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te sluiten en bij…

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de bijzondere verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het Nederlandse arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. Naast de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar hebben gemaakt spelen ook wets- en (eventueel) cao bepalingen een belangrijke rol. Bovendien is de wet- en regelgeving aan continue veranderingen onderhevig….

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen burgers/bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht gaat dan ook over de rechten en plichten van burgers…

Ruimtelijke ordening/Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening c.q. het omgevingsrecht ziet op onze fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu…

Handhaving

De overheid dient erop toe te zien dat burgers en bedrijven de geldende wetten en regels naleven. Indien zulks niet het geval is, kunt u met handhaving worden geconfronteerd…