Blog :

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet Werk en Zekerheid 

Het arbeidsrecht gaat op de schop. In korte tijd heeft de regering een pakket aan afspraken gemaakt voor de omvorming van het arbeidsrecht. Indien de Eerste en Tweede kamer met het wetsvoorstel instemmen wordt de hervorming van het ontslagrecht eerst per 1 juli 2015 van kracht. De maatregelen rondom de WW worden gefaseerd ingevoerd vanaf 1 juli 2015. De Wet Werk en Zekerheid heeft echter ook het versterken van de positie van flexwerkers als doel. Deze wijzigingen moeten naar verwachting per 1 juli 2014 gaan gelden.

Lees verder…

 Pas op met payrollconstructies

Een overeenkomst van payrolling is niet in de wet geregeld. Bij payrolling sluit de payrollonderneming een arbeidsovereenkomst met de werknemer die feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever. Het gebruik van de payrollconstructie kan de administratieve lasten van een bedrijf verlichten. Veelal worden payrollconstructies ook gebruikt voor het omzeilen van de werknemersbescherming, omdat er tussen de opdrachtgever en payrollwerknemer feitelijk geen arbeidsovereenkomst bestaat.

Kantonrechters hebben zich het afgelopen jaar diverse keren zeer kritisch opgesteld ten opzichte van deze constructie en wordt ‘door de constructie heen gekeken’. Ook de opdrachtgever kan onder omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden voor de aanspraken van de werknemer. Bedrijven dienen dan ook voorzichtig om de gaan met het gebruiken van payrollbedrijven.

 Uitspraak Europese Hof over vrije advocaatkeuze 

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de zogenaamde vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Vaak is het wel zo dat op grond van de polisvoorwaarden alleen de rechtsbijstandsverzekeraar een opdracht kan geven aan een externe advocaat.

Als u als verzekerde dit toch zelf doet, zonder toestemming van de rechtsbijstandsverzekeraar, dan zullen de kosten niet worden vergoed. Het is voor u van groot belang dat u de zaak op een juiste manier aanmeldt bij uw rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen voor een correcte aanmelding zorgdragen en tegelijkertijd aangeven dat u de wens heeft dat ons kantoor de zaak voor u gaat behandelen. De advocaatkosten behoren dan vergoed te worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

 Bestuursrechtelijke procedures moeten binnen vier jaar zijn afgerond 

Dat heeft de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak op 29 januari 2014 bepaald. Voortaan moeten bestuursrechtelijke procedures dus binnen vier jaar zijn afgerond, waarbij voor de bezwaarfase een half jaar geldt, voor beroep bij de rechtbank anderhalf jaar en voor hoger beroep twee jaar. Indien deze redelijke termijn wordt overschreden, dan moet de overheid een schadevergoeding betalen voor ieder half jaar overschrijding. Dit is mede bedoeld om bestuursorganen en rechters te dwingen voortvarend zaken af te handelen. Goed nieuws dus voor burgers en bedrijven! Voor vragen hierover, kunt u uiteraard bij Taurus Advocaten terecht.

Wet Werk en Zekerheid-nieuwsbrief Wet Werk

De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De nieuwe wet beoogt een nieuw evenwicht te creëren tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en tijdelijke krachten (flexwerkers) wordt verminderd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 februari 2014 aangenomen. Op 10 juni 2014 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel. Op 14 juni jl. is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.

Lees verder…