Blog :

Transitievergoeding per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 geldt een nieuw stelsel voor (ontslag)vergoedingen bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Door de wetgever is een nieuwe vergoeding geïntroduceerd, namelijk de transitievergoeding. Deze transitievergoeding vervangt de huidige ontbindingsvergoedingen (veelal op basis van de kantonrechtersformule) en schadevergoedingen bij een kennelijk onredelijk ontslag. De transitievergoeding biedt compensatie voor het verlies van de arbeidsovereenkomst en dient te worden aangewend voor ondersteuning of begeleiding bij de transitie van werk naar werk.

Lees verder…

Agrarische bedrijfswoningen omzetten naar burgerwoningen

De agrarische sector, waaronder (glas)tuinbouw, staat al jaren onder druk. Deze omstandigheid, gezien in samenhang met ondermeer de schaalvergroting binnen die sector en de toenemende vergrijzing, maakt dat beëindiging van, veelal kleine, agrarische bedrijven een niet te stuiten maatschappelijke ontwikkeling is. Dit is een ontwikkeling die men in alle uithoeken van het land kan waarnemen. Iedere provincie en gemeente gaat echter anders om met die ontwikkeling. De consequentie van bedrijfsbeëindiging is namelijk dat er een passende functie dient te worden gevonden voor de woning en de opstallen. Het is uiteraard aan de gemeente om zich te buigen over het vraagstuk van een passende functie in voornoemde zin.

Lees verder…

Ontslag bij reorganisatie?

De afgelopen jaren hebben veel reorganisaties plaatsgevonden, waarbij veel mensen hun baan verloren of nog gaan verliezen. Een reorganisatie heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. De in deze tijd veel gehoorde reden voor een reorganisatie is een slechte financiële situatie waardoor uit oogpunt van kostenbesparing een reorganisatie dient plaats te vinden. Maar een reorganisatie kan ook om andere redenen plaatsvinden, bijvoorbeeld wegens organisatorische veranderingen of werkvermindering.

Lees verder…