Blog :

Onvoorwaardelijke bankgarantie: “eerst betalen, dan praten”.

In het handelsverkeer wordt vaak gebruik gemaakt van een onvoorwaardelijke bankgarantie. Een onvoorwaardelijke bankgarantie is een zekerheidsvorm waarbij de bank onvoorwaardelijk de nakoming garandeert van verplichtingen van een partij jegens een begunstigde wederpartij. Met een bankgarantie geeft u uw contractspartner de zekerheid en het vertrouwen dat u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen.

Lees verder…

Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. Door het hanteren van schijnconstructies zouden werkgevers in bijvoorbeeld de tuinbouw- en transportsector pogen te ontkomen aan de (Nederlandse) wet- en regelgeving en slechtere arbeidsvoorwaarden toepassen. De WAS is er op gericht om schijnconstructies die leiden tot uitbuiting en onderbetaling van (buitenlandse) werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Lees verder…

VERNIEUWING BEDRIJFSMODEL ADVOCATUUR HARD NODIG!

Het bedrijfsmodel van de advocatuur is aan vernieuwing toe. Deze conclusie trekt de ING in een onlangs verschenen rapport, dat zij opstelde na onderzoek bij verschillende Nederlandse advocatenkantoren. Onder meer de toenemende concurrentie (van o.a. accountantskantoren) wordt als één van de oorzaken aangewezen. Dit komt omdat een advocaat vaak als duur en hoogdrempelig wordt ervaren.

Lees verder…