Blog :

Waarom schriftelijke afspraken met het college van B&W de gemeenteraad niet binden.

Het bestuursrecht, meer in het bijzonder de ruimtelijke ordening, is continu in beweging. Niet alleen door de alsmaar wijzigende wet- en regelgeving, maar ook door rechterlijke uitspraken (‘jurisprudentie’) op dat rechtsgebied. In de afgelopen maand zijn op dat vlak vele uitspraken verschenen, van welke uitspraken één in het bijzonder belangwekkend is. Het betreft een arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2015, welk arrest ziet op de fase vóór de vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Lees verder…

ONDERNEMERSSPREEKUUR ELKE WOENSDAG VAN 16:30 TOT 17:30 UUR!

ONDERNEMERSSPREEKUUR TAURUS ADVOCATEN ELKE WEEK WOENSDAG VAN 16:30 TOT 17:30 UUR!

Stel u hebt als ondernemer een juridische vraag of probleem en u wenst de kwestie voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat.

Dat is mogelijk, gratis en geheel vrijblijvend!

Taurus Advocaten organiseert ELKE WEEK op de woensdag van 16:30 tot 17:30 uur een ondernemersspreekuur.

In ongeveer 10-15 minuten kan één van onze gespecialiseerde advocaten u een globale inschatting van de mogelijkheden, haalbaarheid of kansen in een zaak geven.

U kunt bij ons terecht met kwesties betreffende ondernemingsrecht, arbeidsrecht (ook voor particulieren), contractenrecht, bouwrecht, bestuursrecht (ook voor particulieren), huurrecht, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht.

U bent van harte welkom.