Blog :

Een financieringsvoorbehoud: een zegen of een vloek?

In het commerciële handelsverkeer wordt vaak een financieringsvoorbehoud afgesproken. Dit financieringsvoorbehoud biedt een koper de mogelijkheid een koopovereenkomst te ontbinden wanneer hij de externe financiering van een koop niet rond krijgt. De keerzijde van de medaille is dat een afgesproken financieringsvoorbehoud een beperkte geldigheidsduur heeft, waarna de koopovereenkomst door de koper volledig moet worden nagekomen.

Lees verder…