Blog :

Planschade, mag voordeel verrekend worden met nadeel?

Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die na wijziging van de bestemming ontstaat. De hoogte van de vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude bestemming en de maximale invulling van de nieuwe bestemming met elkaar te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Lees verder…