Blog :

Advocatenkantoor van en voor de toekomst

De hele zakenwereld digitaliseert, zo ook de dienstverlening en meer specifiek ook de advocatuur.

Al langer bestaan computerprogramma’s die qua kennis en ‘kunde’ op het niveau van een advocaat-stagiair zitten. De toekomstige “legalrobot” zal (als een soort Robin van Bassie & Adriaan) in een nanoseconde de relevante modellen, uitspraken en conclusies kunnen opdreunen.

Ons kantoor is continu bezig met de verdere digitalisering, gebruik van papier neemt fors af en gemak van inzage in digitale stukken voor de klant neemt toe.

Ons kantoor is daarnaast ook continu bezig met het optimaliseren van de bereikbaarheid van haar advocaten. Immers, een legalrobot ontbeert empathisch vermogen en houdt geen rekening met zaken als gevoel, vertrouwen en bijkomende factoren, onze advocaten doen dat wel. Onze advocaten fungeren als juridisch centrum waarbij ook de relevante, niet-juridische factoren van een zaak worden betrokken.

Op kortere termijn zal ons kantoor stappen zetten die onze centrumfunctie verder zal ondersteunen, hierover zult u op later moment nader worden geïnformeerd.

Slapende dienstverbanden

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), welke wet per 1 juli 2015 is ingevoerd, heeft ingrijpende gevolgen voor het ontslagrecht. Eén van de wijzigingen betreft de verplichting voor de werkgever tot het uitbetalen van een transitievergoeding in het geval het dienstverband met een werknemer door de werkgever wordt beëindigd en dit dienstverband langer dan 24 maanden heeft geduurd.

Lees verder…

Tijdig opleveren leidt tot sneller verjaren van rechtsvordering.

Bouwt u huizen, boten of anderszins? Zorg ervoor dat u uw werk (daadwerkelijk) oplevert en doe dat tijdig. Doet u dat niet, dan loopt u als aannemer/ontwikkelaar langer het risico in rechte aangesproken te worden.

Stel u heeft uw werk opgeleverd en opdrachtgever meent dat sprake is van een gebrek. Dan verjaart de rechtsvordering van opdrachtgever na 2 jaar na zijn protesteren wegens dat gebrek. Maar is uw werk niet opgeleverd, dan geldt de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar waarbinnen opdrachtgever naar de rechter/arbiter kan stappen.

Recent speelde een geval waarbij een boot was gebouwd en deze vlak voor tewaterlating omviel (nog op de kade). De rechter stelde dat niet is gebleken dat de aannemer de boot opleveringsgereed had gemeld, noch dat opdrachtgever de boot reeds had aanvaard. Op het moment dat opdrachtgever de vordering instelde waren er al 2 jaren verstreken, maar het was nog wèl binnen 5 jaar nadat hij met de schade bekend was geworden. Doordat de boot niet was opgeleverd was de vordering van opdrachtgever (nog) niet verjaard. Had de aannemer de boot wèl opgeleverd dan zou de vordering van opdrachtgever zijn verjaard en hoefde de aannemer zich niet meer druk te maken over een claim.

Met deze uitspraak zijn aannemers weer eens uitdrukkelijk gewezen op het grote belang van het daadwerkelijk, aantoonbaar en tijdig opleveren van een werk.

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer Jeroen Bouwman, e-mail: bouwman@taurusadvocaten.nl.