Blog :

Bedrijfsovername en beroep op dwaling

Vorige maand heeft de rechtbank Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak over een bedrijfsovername. Koper stelde dat verkoper onverkoopbare voorraad heeft verkocht en dat verkoper een distributieovereenkomst had beëindigd kort voor de transactie zonder koper daarover in te lichten. Koper stelde dat hij door verkoper verkeerd/onvoldoende is ingelicht (en heeft gedwaald). Verkoper stelde dat voorraad nog wel verkoopbaar maar incourant is en dat hij dat vooraf heeft gemeld. En verkoper stelde dat hij met de beëindiging van de distributieovereenkomst en het niet melden daarvan, niet is tekortgeschoten.

Lees verder…