Blog :

Verbod hoofddoek op werkplek toegestaan?

Op 14 maart 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) een uitspraak gedaan over het recht van werkgevers om werknemers te verbieden om een hoofddoek op het werk te dragen.

De uitspraak werd gedaan op verzoek van de Belgische rechter, die moet oordelen in een door een moslima aangespannen zaak nadat zij door haar werkgever, G4S, is ontslagen omdat zij op enig moment een hoofddoek wilde gaan dragen. G4S hanteerde als ongeschreven regel dat het dragen van zichtbare tekenen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen voor alle werknemers was verboden. Nadat de werkneemster op enig moment had laten weten dat zij op het werk een hoofdoek wilde gaan dragen heeft G4S laten weten dat dit niet getolereerd zou worden. Nadien heeft G4S haar beleid ook vastgelegd in een bedrijfsreglement. Omdat de werkneemster vasthield aan haar wens de hoofddoek te dragen op de werkplek, is zij door G4S ontslagen.

Het HvJ oordeelt dat het beginsel van gelijke behandeling meebrengt dat directe of indirecte discriminatie op grond van religie niet is toegestaan.  Nu het beleid van G4S er op ziet om álle personeelsleden zich neutraal te laten kleden en zich te onderhouden van het dragen van zichtbare tekenen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen, zonder onderscheid, is er volgens het HvJ geen sprake van een direct onderscheid op grond van religie of geloof.

Het HvJ geeft aan dat de wens van een werkgever om neutraliteit uit te stralen jegens haar klanten een legitiem doel is, mede op grond van de vrijheid van ondernemerschap. Wel wordt door het HvJ opgemerkt dat dit beperkt moet blijven tot werknemers die klantcontact hebben. Voorts is van belang dat het beleid daadwerkelijk consistent en systematisch wordt toegepast.

Een enkel verbod op het dragen van een hoofddoek is dus niet toegestaan. Indien een verbod in een bedrijfsreglement wordt opgenomen moet dat tevens zien op andere religieuze, politieke en filosofische uitingen. Voorts dient gemotiveerd te worden om welke reden neutraliteit voor het bedrijf belangrijk is.

Indien u vragen heeft over het arbeidsrecht kunt u zich wenden tot mevr. mr. D. Hogenboom (Taurus Advocaten te Naaldwijk, T:0174-527650, e-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl.)