Blog :

Taurus Advocaten bestaat 10 jaar en gaat verhuizen!

Per 1 september aanstaande bestaat Taurus Advocaten 10 jaar! In die 10 jaar hebben wij als advocaten, maar ook als ondernemers, veel meegemaakt en zijn wij zowel zakelijk als privé gegroeid.

In de afgelopen jaren hebben we zaken gewonnen maar ook verloren, we hebben hoogtepunten en een paar dieptepunten meegemaakt en zijn wij geïnspireerd geraakt door onze cliënten, relaties en de vele bedrijven die wij via netwerkbijeenkomsten mochten bezoeken.

Na 10 jaar kunnen we vol trots zeggen dat we ons van een jong kantoor hebben getransformeerd naar een kantoor wat stevige wortels in het Westland heeft, met relevante ervaring, scherpte en met behoud van ambitie.

Eén van onze doelen is om cliënten zich thuis te laten voelen bij ons. Cliënten zouden het “leuk” moeten vinden om bij ons langs te komen! Daar werken wij elke dag met veel plezier aan. Wij ontzorgen, helpen en ondersteunen cliënten en adviseren hen in heldere taal omtrent de mogelijkheden en kansen.

Het 10 jarig bestaan betekent een nieuwe stap voor ons team in een nieuw kantoorpand. Per 1 oktober 2017 zullen wij gevestigd zijn in ons nieuwe pand aan de Tiendweg 28 te Naaldwijk. Dit is voor ons een logische stap. We staan ondernemers bij (MKB) en daarbij past een locatie in het ‘zakelijke hart’ van Naaldwijk met een zakelijke uitstraling en een uitstekende parkeergelegenheid.

Wij zien er naar uit om u per 1 oktober 2017 te ontmoeten in ons nieuwe onderkomen!

Betrokken, betweter of klokkenluider?

Elke werkgever ziet graag betrokken werknemers die meedenken om de organisatie te verbeteren en die mogelijke misstanden op de werkvloer aankaarten. Er zijn echter ook werknemers die dermate betrokken zijn dat zij daarin doorschieten en als betweter op de stoel van de werkgever (willen) gaan zitten of zichzelf als klokkenluider zien, zonder dat er aantoonbare misstanden aan de orde zijn. Deze situatie is vanzelfsprekend niet wenselijk.

Dat speelde recent ook in een kwestie bij de rechter in Amsterdam. De betreffende werkgever had schoon genoeg van de (ongewenste) bemoeienissen van werknemer en verzocht de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter constateerde dat er vanaf aanvang van het dienstverband al discussie tussen partijen bestond over de manier waarop het werk zou moeten worden gedaan, de samenwerking van de werknemer met zowel directe collega’s als die van andere afdelingen en de werknemer ook aanmerkingen had over (het functioneren van) diverse collega’s. De werknemer vond dat hij als ‘klokkenluider’ diende te worden aangemerkt.

De rechter oordeelde dat de werknemer onvoldoende had toegelicht dat hij als klokkenluider zou moeten worden gezien. Verder overwoog de rechter dat het, uitgezonderd daadwerkelijke misstanden, aan de werkgever is om haar organisatie te drijven op de wijze zoals de werkgever dat wenst en het aan de werknemer is om zich, gelet op de bestaande gezagsverhouding, hier uiteindelijk in te schikken.

Aangezien de werkgever de werknemer vanaf aanvang van het dienstverband continu heeft aangesproken om het functioneren in overeenstemming met het beleid van de werkgever te brengen en dit niet gelukt was en de vrees gerechtvaardigd was dat de werknemer zich in de toekomst op dezelfde manier zou gedragen, kwam de rechter tot de conclusie dat er een verstoorde arbeidsrelatie bestond die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigde.

Heeft u een werknemer die alles beter weet of spelen er misstanden op het werk of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht, dan kunt u zich wenden op tel: 0174 – 527650.