Blog :

Huisvesting van arbeidsmigranten op het bedrijf

Op 8 mei 2019 deed de hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) uitspraak in een bekende Westlandse kwestie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op het glastuinbouwbedrijf waar zij werken. De tuinder had vijf jaar geleden een tijdelijke vergunning verkregen. De vergunning liep af en hij wilde deze graag verlengen. Het Westlandse College van B&W geeft echter geen toestemming voor een verlenging. Zij is namelijk tegen de combinatie van wonen en werken bij één bedrijf. Zij vindt dat arbeidsmigranten te afhankelijk van een werkgever worden als deze ook de huisvesting aanbiedt. De gemeente wil dat de huisvesting niet door de werkgever wordt georganiseerd maar door uitzendbureaus. De tuinder is het hier niet mee eens en gaat tegen de beslissing in (hoger) beroep.

De Raad van State oordeelt dat het huisvesten van arbeidsmigranten geen activiteit is, die past binnen de bestemming Agrarisch-Glastuinbouw. Het College staat daardoor in haar recht om de verlenging te weigeren. Het hoger beroep van de tuinder wordt ongegrond verklaard. Hij moet zijn mobiele woonunits voor arbeidsmigranten verwijderen.

Nog geen twee weken later komt het College met een publicatie waarin met onmiddellijke ingang een tweesporenbeleid wordt aangekondigd. Aan de ene kant blijft het College vasthouden aan het zogenaamde ‘Ontwikkelkader’ waarbij in de buitengebieden op grote schaal huisvesting van arbeidsmigranten moet worden ontwikkeld (Honderdland, Elsenbosch, Lange Broekweg, Verburch, etc.). Aan de andere kant wordt het mogelijk om per direct noodhuisvesting in de vorm van mobiele woonunits toe te staan. Dit voor een tijdelijke periode van twee á drie jaar. Het College stelt hieraan wel de nodige randvoorwaarden, waaronder dat de huisvesting niet tot een afhankelijkheidsrelatie mag leiden. Maar kan de normale Westlander dit gezwabber nog volgen?

De gemeenteraad heeft op diezelfde dag besloten het voormalige gemeentehuis van Monster te gaan slopen. Had de gemeente niet gewoon het goede voorbeeld moeten geven, door dit voormalige gemeentehuis om te bouwen voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Twee vliegen in één klap.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Honselersdijk, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).