Blog :

Oost west, thuis best?

Taurus-022

Aankomende week begint de zomervakantie weer! De periode waarin er minder wordt vergaderd, de politiek haar reces neemt, het bij bedrijven door de bank genomen iets rustiger is, een periode waarin ouders, opa’s en oma’s het vaak drukker dan ooit hebben met de zorg voor hun kinderen en kleinkinderen. Voor sommigen is vakantie ook een relationeel dieptepunt. Immers, dan kun je je gaan ergeren aan gedrag wat je in het dagelijks leven niet de hele dag door ziet.

Mijn eerste column voor deze krant was één jaar geleden. Die ging ook over de zomervakantie. Menigeen van u weet nog wel dat ik toen vrij ongenuanceerd mijn gal spuwde over kampeerdorp De Zandstuve en dat ik in staat was om de blauwe uil genaamd Cobus fysiek iets aan te doen. Inmiddels is die frustratie verdwenen en wordt deze zomervakantie heel anders. Omdat de zomervakantie eraan komt idealiseer ik deze enorm.

Maar eigenlijk is een zomervakantie met jonge kinderen best wel hard werken, met weinig echte rustmomenten. Je sjouwt je een breuk en leest niet één boek uit.  Ik hoor mezelf nu al roepen: “niet tegen de stoel schoppen; niet rennen op die natte tegels rond het zwembad; hebben we nog pleisters; het zand is heet, doe je slippers aan; zijn jullie al ingesmeerd; nee, we zijn er nog niet!” Iedere moeder van klein grut weet dat je op het werk bijkomt en dat je na de zomervakantie de vlag uitsteekt als de scholen weer open gaan. Op dit moment kies er toch nog heel even voor om de zomervakantie te idealiseren en romantiseren.

De kinderen zijn op een leeftijd (hoop ik) dat we weer verre reizen kunnen gaan maken en grootse avonturen met elkaar kunnen gaan beleven, iets waar we als gezin al jaren naar uitkijken. Dit jaar gaan we eerst een week naar Chicago en dan vliegen we door naar Florida om daar twee weken lang rond te trekken. En dan, na die drie weken vol avontuur aan Lake Michigan, op palmstranden, in Disney world, varen door de Everglades en chillen in Key West komen we weer thuis. Het leukste van vakantie is thuiskomen……….. genieten van datgene wat je voor lief was gaan nemen. Het is jammer dat dit effect helaas maar een dag of drie duurt.

Jeanin Bouwman-Treffers

Westland haalt het landelijke nieuws!

Taurus-016De gemeenteraad heeft een heftige vergadering gehad op 9 juli jl. Een prangend agendapunt was de komst van een islamitische basisschool in het Westland. Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net als bijvoorbeeld christelijke scholen. Een meerderheid van de Westlandse raad stemde tegen de komst van deze islamitische basisschool, dit tot grote verbolgenheid van onze burgervader.

De vorige gemeenteraad van Westland heeft eerder de islamitische basisschool op verzoek van de stichting Yunus Emre uit Den Haag in het gemeentelijk plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De staatssecretaris keurde dat plan af, omdat volgens hem te weinig leerlingen in de gemeente Westland naar deze school zullen gaan. De Raad van State deelde de visie van de minister niet. De Raad van State heeft de minister opdracht gegeven om daar in zijn nieuwe besluit rekening mee te houden. De minister heeft een tweede keer het plan van scholen afgekeurd omdat volgens hem nog steeds te weinig leerlingen naar de school zullen gaan. De Raad van State heeft in april 2019 een tweede keer geoordeeld dat de vernieuwde poging van de minister om het standpunt te verdedigen niet is gelukt. Kortom, de Raad van State heeft tot twee keer toe naar dit dossier gekeken en komt tot de conclusie dat de motivering van de minister om het eerder door onze gemeenteraad vastgestelde plan van scholen af te keuren, onvoldoende hout snijdt. Dit is een procedure geweest waar de gemeente Westland geen partij in is geweest.

Zolang de grondwet is zoals die is en de Raad van State deze mening is toegedaan, is het naar mijn mening onmogelijk om de komst van deze school tegen te houden. Er zal eerst binnen de Eerste en Tweede Kamer een fundamentele discussie gevoerd moeten worden of het gezien de huidige samenleving al dan niet wenselijk is om artikel 23 van de Grondwet in te perken, dan wel deze ondergeschikt te maken aan artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatieartikel. Er zijn deskundigen die van mening zijn dat bijzonder onderwijs juist een belemmering vormt voor het integreren van de grote groep migranten die in het verleden naar Nederland kwam. Dit is ook het gevoel wat binnen de Westlandse gemeenteraad leeft, althans bij de tegenstemmers. De burgemeester heeft in de vergadering aangegeven dat hij van mening is dat de raad haar taak verwaarloost. Dit is een ferme uitspraak. Uit de media blijkt dat de minister de gemeenteraad tot en met dinsdag 16 juli 2019  de kans geeft om “tot zinnen te komen”. Let wel, het was wel de minister die tot twee keer toe heeft betoogd bij de Raad van State dat de school er niet zou moeten komen.  Als de gemeenteraad daartoe weigerachtig blijft, schuift minister Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming middels een indeplaatsstelling. Ik verwacht dat de lokale partijen nog steeds tegen zullen stemmen en niet zullen bezwijken onder de behoorlijke druk die van bovenaf wordt opgelegd. De verantwoordelijkheid voor het besluit komt dan bij de minister te liggen, iets wat een deel van de gemeenteraad juist zeer wenselijk vindt. Zo kunnen de lokale partijen achter hun principes blijven staan en de steun van hun achterban behouden. De samenleving verandert, maar principes veranderen niet bij de lokale partijen!Voor vragen op het gebied van bestuursrecht en ondernemersrecht kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174–527650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).