Blog :

Executoriale titel

 

Stel je hebt een vordering op een ander, maar die ander weigert pertinent om mee te werken. De factuur wordt niet betaald, je gekochte product wordt maar niet geleverd of de door jou geleden schade wordt niet vergoed. Je hebt er echter wel het volste recht op. Hoe kan je die andere partij dwingen om mee te werken? Wil je niet voor eigen rechter spelen, dan  ben je veroordeeld tot de juridische route.

Die juridische route leidt uiteindelijk tot een deurwaarder die het wettelijke recht heeft om op bepaalde zaken beslag te leggen. Bijvoorbeeld op een bankrekening, een salarisbetaling, een gebouw of de inboedel. Als de deurwaarder executoriaal beslag legt op bijvoorbeeld een bankrekening, dan is de bank verplicht eventuele tegoeden over te maken naar de deurwaarder. Na executoriaal beslag op een gebouw of inboedel, heeft de deurwaarder het recht dit via een openbare veiling te verkopen. Ook mag een deurwaarder een specifiek product in beslag nemen. De deurwaarder heeft macht. De deurwaarder heeft die macht echter alleen nadat hij een zogenaamde executoriale titel heeft verkregen. De meest voorkomende executoriale titel is een gerechtelijk vonnis. Deze executoriale titel kenmerkt zich door de tekst: In naam van de Koning bovenaan het document. Daarnaast kan een notariële akte zoals bijvoorbeeld een hypotheekakte een executoriale titel opleveren.

Als je de ander dus wilt dwingen om aan jouw vordering te voldoen, moet er doorgaans een vonnis van de rechter worden verkregen. Pas dan kan de deurwaarder overgaan tot executie van de vordering. Kortom: de rechter bepaalt of je gelijk hebt en of er dwangmiddelen toegepast mogen worden. Meestal komt het na een veroordelend vonnis niet zo ver. De gedaagde voldoet ook zonder tussenkomst van een deurwaarder (schoorvoetend) aan het vonnis. Bij betalingsonmacht blijft echter gelden dat je van een kale kip niet kunt plukken, zelfs een deurwaarder met een executoriale titel niet.

Voor vragen over bijvoorbeeld het verkrijgen van een executoriale titel kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, treffers@taurusadvocaten.nl.