Blog :

Aansprakelijkheid voor Hoekse stofoverlast

Bewoners van Hoek van Holland en omstreken hebben het afgelopen jaar geregeld last van zwarte stofdeeltjes. Het gebied wordt na harde zuidwestenwind bedekt onder een dun laagje zwart, ijzerachtig stof. Het vermoeden is dat het stof afkomstig is van kolen- en ijzerertsoverslagbedrijven op de Rotterdamse Maasvlakte. Negatieve gevolgen voor de gezondheid worden op dit moment niet verwacht, maar wat als het stof bijvoorbeeld wel tot materiele schade lijdt bij de Hoekenezen? Kan je de veroorzaker(s) van de stofoverlast dan aansprakelijk stellen voor die schade?

In de wet is vastgelegd dat de eigenaar van een erf geen hinder mag toebrengen aan de eigenaar van andere erven, zoals verspreiding van stank, rook of gassen. Daarnaast zijn in het verleden veel interessante uitspraken geweest van de Hoge Raad waarin standaard rechtsregels zijn geformuleerd over aansprakelijkheid in dit soort gevallen.

Bijvoorbeeld het arrest van de “Overwaaiende Onkruidzaden” uit 1991. Een boomkweker heeft last van overvliegende onkruidzaden die afkomstig waren van het buurperceel. Dat zorgt ervoor dat de boomkweker veel tijd kwijt is aan onkruid wieden. De Hoge Raad oordeelt dat de veroorzaker onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor die schade. In dit geval werd de buurman niet aansprakelijk geacht, omdat de boomkweker zich ter plaatse later heeft gevestigd dan de buurman. De boomkweker had kortgezegd moeten weten waar hij aan begon.

Een klassieker is het zogenaamde “Bijenspatarrest” uit 1998. Een glastuinbouwbedrijf had last van de poep die overvliegende bijen op het kasdek achterlieten. Minder licht in de kas betekende minder teeltopbrengsten. Die bijen waren van de buurman die imker was. De Hoge Raad oordeelde ook hier dat (afhankelijk van de exacte omstandigheden) de veroorzaker van die hinder inderdaad schade moet vergoeden.

Recenter (2017) deed de Hoge Raad uitspraak in een geval waarbij recreatiewoningen in een villapark last hadden van de stankoverlast die werd veroorzaakt door een nabijgelegen pluimveebedrijf. De schade bestond uit verminderde huuropbrengsten van de recreatiewoningen. De Hoge Raad oordeelde korgezegd dat het pluimveebedrijf inderdaad aansprakelijk was voor de veroorzaakte schade.

Ook in deze Hoekse stofkwestie zijn er aanknopingspunten om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Gelukkig lijkt de daadwerkelijke schade tot nu toe mee te vallen en blijft het beperkt tot vervelende overlast.

Heeft u vragen over onrechtmatige hinder kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Honselersdijk, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).

Racism….

Foto JeaninDe afgelopen weken is naast het Coronavirus en de legitieme angst voor een enorme krimp in de economie het woord racisme de term die dagelijks valt. Op Social, het nieuws, de talkshows en zelf in de inner circle van een ieder.

Johan Derksen werd in een fractie van seconden, volstrekt zonder dat hij het zelf door had en naar mijn overtuiging ook volstrekt onbedoeld, het gezicht van hoe racisme eruit ziet. Persoonlijk irriteer ik me mateloos aan de manier waarop Derksen en Van der Gijp werden neergezet en overvallen in de bewuste uitzending van VI en het voelde of ik in de 21e eeuw aanwezig was bij een heus volkstribunaal. Vervolgens ging de media er nog eens dunnetjes overheen want als we iemand aan de schandpaal kunnen nagelen zullen we dat niet nalaten.

Daarmee bagatelliseer ik niet dat er racisme is wat ik sterk afkeur, net zoals er nog steeds sprake is van rechtsongelijkheid wat ik afkeur, net zoals er nog steeds verschil is tussen mannen en vrouwen wat ik afkeur, net zoals er verschil is tussen blank en gekleurd wat ik afkeur. Pesten en mentaal terreur is diep geworteld in onze samenleving van jong tot oud en waarin echt geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen blank en gekleurd. Verschillen en contrasten worden overbelicht want dat spreekt aan en overeenkomsten blijven onderbelicht. Het startpunt moet zijn dat we onderkennen dat we nu eenmaal niet hetzelfde zijn. We hebben verschillende achtergronden, een verschillende opvoeding, verschillende traumatische ervaringen op zakelijk of persoonlijk vlak en komen uit een verschillend sociaal en maatschappelijk milieu. Dat alles maakt ons tot wie we zijn als individuen. Niet onze huidskleur. Hoe hard we ook schreeuwen dat we gelijkheid willen, misschien moeten we juist uit durven spreken naar en met elkaar dat dat utopisch is. We zijn zo druk doende om alles gelijk te trekken en te nivelleren om er naar te streven dat niemand op zijn of haar teentjes wordt getrapt dat het trachten om evidente verschillen te verminderen op een geforceerde manier gaat en juist geen natuurlijke flow heeft. Als je mensen forceert om te veranderen komt de vrijheid van meningsuiting onvermijdelijk in het gedrang.  Je kunt de verschillen niet overbruggen door ze geforceerd op te leggen aan anderen. Derksen is zelfs onder zware druk dicht bij zichzelf gebleven. Persoonlijk vind ik dat juist prijzenswaardig en getuigen van karakter. Ja, het was een ongepaste en foute grap mede ook gezien de tijdsgeest waarin we leven. En ja, dat heeft hij ook erkend. Maar hij ging niet door het stof zoals een deel van de mensen aan tafel, waaronder Wilfred Genee, die bij uitstek behoort te weten dat Derksen geen racist is, het voor ogen hadden. Vergeet niet waarom VI zo succesvol is. Dat is niet omdat ze mak en gedwee over voetbal praten. Dat is omdat de tafelgasten met zorg gekozen zijn omdat ze het lef hebben om grenzen op te zoeken, met als onvermijdelijk gevolg dat je soms over een persoonlijke grens van een ander gaat. Daar kunnen gevoelige snaren mee geraakt worden…..maar het raken van een snaar zou in ons verdraagzame Nederland niet tot gevolg behoren te hebben dat je weggezet wordt als een hardcore racist. Een transparant gesprek waar we een ieder in zijn of haar waarde laten en de vrijheid ook oprecht gunnen om voor zijn of haar mening uit te komen brengt ons meer wederzijds begrip voor elkaars gevoelens dan de manier waarop het nu wordt aangevlogen. Ik vind het een gemiste kans…

Jeanin Bouwman-Treffers