Aansprakelijkheid voor Hoekse stofoverlast

Bewoners van Hoek van Holland en omstreken hebben het afgelopen jaar geregeld last van zwarte stofdeeltjes. Het gebied wordt na harde zuidwestenwind bedekt onder een dun laagje zwart, ijzerachtig stof. Het vermoeden is dat het stof afkomstig is van kolen- en ijzerertsoverslagbedrijven op de Rotterdamse Maasvlakte. Negatieve gevolgen voor de gezondheid worden op dit moment niet verwacht, maar wat als het stof bijvoorbeeld wel tot materiele schade lijdt bij de Hoekenezen? Kan je de veroorzaker(s) van de stofoverlast dan aansprakelijk stellen voor die schade?

In de wet is vastgelegd dat de eigenaar van een erf geen hinder mag toebrengen aan de eigenaar van andere erven, zoals verspreiding van stank, rook of gassen. Daarnaast zijn in het verleden veel interessante uitspraken geweest van de Hoge Raad waarin standaard rechtsregels zijn geformuleerd over aansprakelijkheid in dit soort gevallen.

Bijvoorbeeld het arrest van de “Overwaaiende Onkruidzaden” uit 1991. Een boomkweker heeft last van overvliegende onkruidzaden die afkomstig waren van het buurperceel. Dat zorgt ervoor dat de boomkweker veel tijd kwijt is aan onkruid wieden. De Hoge Raad oordeelt dat de veroorzaker onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor die schade. In dit geval werd de buurman niet aansprakelijk geacht, omdat de boomkweker zich ter plaatse later heeft gevestigd dan de buurman. De boomkweker had kortgezegd moeten weten waar hij aan begon.

Een klassieker is het zogenaamde “Bijenspatarrest” uit 1998. Een glastuinbouwbedrijf had last van de poep die overvliegende bijen op het kasdek achterlieten. Minder licht in de kas betekende minder teeltopbrengsten. Die bijen waren van de buurman die imker was. De Hoge Raad oordeelde ook hier dat (afhankelijk van de exacte omstandigheden) de veroorzaker van die hinder inderdaad schade moet vergoeden.

Recenter (2017) deed de Hoge Raad uitspraak in een geval waarbij recreatiewoningen in een villapark last hadden van de stankoverlast die werd veroorzaakt door een nabijgelegen pluimveebedrijf. De schade bestond uit verminderde huuropbrengsten van de recreatiewoningen. De Hoge Raad oordeelde korgezegd dat het pluimveebedrijf inderdaad aansprakelijk was voor de veroorzaakte schade.

Ook in deze Hoekse stofkwestie zijn er aanknopingspunten om de veroorzaker(s) aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Gelukkig lijkt de daadwerkelijke schade tot nu toe mee te vallen en blijft het beperkt tot vervelende overlast.

Heeft u vragen over onrechtmatige hinder kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Honselersdijk, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).