Actueel

Feeding the World, feeding the mind!

Taurus-022In het weekend van 4 tot en met 6 oktober hebben we met Jong Management Westland het jaarlijkse congres georganiseerd. Ik mag wel zeggen dat we Westland nog meer op de kaart hebben gezet als het gaat om tuinbouw en innovatie. Wat hadden we geweldige sprekers op het podium staan bij Royal FloraHolland. Zo heeft een psycholoog ons uitgelegd waarom er zoveel burn-out gevallen zijn en wat mensen daar zelf aan kunnen doen. We hebben het allemaal druk, druk, druk. Als we allemaal 10 minuten per dag helemaal niets doen, geen telefoon, geen socials, geen tv, geen netflix, simpelweg 10 minuten stil zijn met niets of niemand om ons heen…dat schijnt een enorm verschil te maken. Creëer meer rust en rustmomenten in je leven en probeer de drang om niets te willen missen dag in dag uit te onderdrukken. Het is zo kinderlijk eenvoudig, maar toch zo lastig.

Ook hebben we een masterclass “Geluk” van Guido Weijers gehad wat niet alleen om te gieren was maar ook heel leerzaam en Ron Simpson van The Avocado Show heeft ons uitgelegd hoe hij eigenlijk per toeval zo succesvol is geworden. Dingen waar we allemaal veel van kunnen leren en ook inspiratie uit kunnen halen. In de tussentijd vloog een helikopter over Westland om onze bezoekers in 15 minuten te laten zien hoe ontzettend mooi Westland en het strand van bovenaf is en konden bezoekers in het World Horti Center hun eigen foodiebag samenstellen met prachtige producten van de sponsoren. Anita Bassie van ANIQ Projectorganisatie is de drijvende kracht geweest in deze en zij heeft het bestuur zo gevoed en achter zijn broek aangezeten dat we dit geweldige congres hebben kunnen realiseren.

Wat op mij persoonlijk de grootste impact heeft gehad was het verhaal van Rob Baan en zijn visie op gezondheid en geluk. Ik woon en werk inmiddels al 20 jaar in Westland en dacht zijn verhaal al wel te kennen, nou mooi niet! Hij inspireert mensen om gezonder te leven en heeft een sterke visie op het wereldvoedselvraagstuk en hoe we juist met voeding en veel minder met medicijnen en pillen ons lichaam en geest gezond, sterk en fit kunnen maken en houden. Kan niet, is in zijn visie onzin. Wat een mooi levensmotto. We denken in deze tijd veel te veel in wat niet kan, wat lastig is of wat een te ver van ons bed show is dus we leggen het maar naast ons neer. Ik ben na het congres heel veel kool gaan kopen! Een gouden tip van Rob Baan, kook je broccoli en drink eigenlijk alleen het vocht, dat is vele malen beter en gezonder dan de resterende broccoli.

Het feest in de Oude Kerk in Naaldwijk met een diner dat verzorgd werd door Trefzeker en Firma van Buiten was ongeëvenaard en niet-Westlanders die bezoeker waren van het congres stuurden dagen later nog berichten dat ze eigenlijk graag Westlander hadden willen zijn. We mogen trots zijn op onszelf, de dynamische regio waarin we wonen en werken, de innovaties die plaatsvinden maar die veel te weinig gedeeld worden en die trots mogen en moeten we met elkaar ook uitdragen. Ook zijn we heel goed in het dak eraf te laten gaan! Ik ben blij om me echt een Westlander te mogen noemen!

Jeanin Bouwman-Treffers

 

Spoedeisend belang bij een geldvordering in kort geding, hoe zat dat ook alweer?

Taurus-016Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 10 september 2019 een bijzondere uitspraak gedaan. De werkgever vorderde in een incasso kort geding een voorschot op de geleden schade die zijn voormalige boekhouder had veroorzaakt. Die boekhouder verzorgde tussen 2000 en 2018 de boekhouding van de werkgever. Bij de uitoefening van deze werkzaamheden had de boekhouder een bedrag van ruim € 400.000,– verduisterd. De boekhouder erkende dat hij in ieder geval € 100.000,– van de werkgever had verduisterd. De werkgever startte een incasso kort geding op om zodoende op korte termijn alvast een voorschot op de geleden schade te kunnen incasseren ter hoogte van een bedrag van € 100.000,–. Om een geldvordering in kort geding toegewezen te kunnen krijgen, moet er aan een drietal criteria voldaan zijn: de vordering moet voldoende aannemelijk zijn en dat betekent dat zij dus echt moet bestaan. In een kort geding is er geen ruimte voor een uitgebreide discussie over het wel of niet bestaan van een vordering. Voorts moet er een spoedeisend belang aanwezig zijn voor de werkgever. Een onderneming die in financiële nood verkeert, heeft vaak al vrij snel een spoedeisend belang bij betaling. Het derde cumulatieve vereiste waaraan voldaan moet zijn, is het restitutierisico, of wel bestaat er een risico dat als de ex-boekhouder het bedrag groot ad € 100.000,– moet betalen en in een bodemprocedure krijgt de boekhouder alsnog gelijk, is er dan een risico dat de werkgever het bedrag niet kan terugbetalen. De rechtbank vond dat de werkgever best kon wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure was gedaan, hetgeen wel vaak een jaar op zich laat wachten. Het Hof oordeelt met betrekking tot het spoedeisend belang anders. Het Hof is van mening dat van een werkgever niet gevergd kan worden dat hij de hele bodemprocedure afwacht, kortom het Hof wees de vordering in kort geding toe.

Het incasseren van geldvorderingen in kort geding is niet eenvoudig. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, advocaat bij Taurus Advocaten 0174-527650, treffers@taurusadvocaten.nl.

Executoriale titel

Taurus-014

Stel je hebt een vordering op een ander, maar die ander weigert pertinent om mee te werken. De factuur wordt niet betaald, je gekochte product wordt maar niet geleverd of de door jou geleden schade wordt niet vergoed. Je hebt er echter wel het volste recht op. Hoe kan je die andere partij dwingen om mee te werken? Wil je niet voor eigen rechter spelen, dan  ben je veroordeeld tot de juridische route.

Die juridische route leidt uiteindelijk tot een deurwaarder die het wettelijke recht heeft om op bepaalde zaken beslag te leggen. Bijvoorbeeld op een bankrekening, een salarisbetaling, een gebouw of de inboedel. Als de deurwaarder executoriaal beslag legt op bijvoorbeeld een bankrekening, dan is de bank verplicht eventuele tegoeden over te maken naar de deurwaarder. Na executoriaal beslag op een gebouw of inboedel, heeft de deurwaarder het recht dit via een openbare veiling te verkopen. Ook mag een deurwaarder een specifiek product in beslag nemen. De deurwaarder heeft macht. De deurwaarder heeft die macht echter alleen nadat hij een zogenaamde executoriale titel heeft verkregen. De meest voorkomende executoriale titel is een gerechtelijk vonnis. Deze executoriale titel kenmerkt zich door de tekst: In naam van de Koning bovenaan het document. Daarnaast kan een notariële akte zoals bijvoorbeeld een hypotheekakte een executoriale titel opleveren.

Als je de ander dus wilt dwingen om aan jouw vordering te voldoen, moet er doorgaans een vonnis van de rechter worden verkregen. Pas dan kan de deurwaarder overgaan tot executie van de vordering. Kortom: de rechter bepaalt of je gelijk hebt en of er dwangmiddelen toegepast mogen worden. Meestal komt het na een veroordelend vonnis niet zo ver. De gedaagde voldoet ook zonder tussenkomst van een deurwaarder (schoorvoetend) aan het vonnis. Bij betalingsonmacht blijft echter gelden dat je van een kale kip niet kunt plukken, zelfs een deurwaarder met een executoriale titel niet.

Voor vragen over bijvoorbeeld het verkrijgen van een executoriale titel kunt u contact opnemen met mr. A. (Ben) Vreugdenhil, vreugdenhil@taurusadvocaten.nl.

Oost west, thuis best?

Taurus-022

Aankomende week begint de zomervakantie weer! De periode waarin er minder wordt vergaderd, de politiek haar reces neemt, het bij bedrijven door de bank genomen iets rustiger is, een periode waarin ouders, opa’s en oma’s het vaak drukker dan ooit hebben met de zorg voor hun kinderen en kleinkinderen. Voor sommigen is vakantie ook een relationeel dieptepunt. Immers, dan kun je je gaan ergeren aan gedrag wat je in het dagelijks leven niet de hele dag door ziet.

Mijn eerste column voor deze krant was één jaar geleden. Die ging ook over de zomervakantie. Menigeen van u weet nog wel dat ik toen vrij ongenuanceerd mijn gal spuwde over kampeerdorp De Zandstuve en dat ik in staat was om de blauwe uil genaamd Cobus fysiek iets aan te doen. Inmiddels is die frustratie verdwenen en wordt deze zomervakantie heel anders. Omdat de zomervakantie eraan komt idealiseer ik deze enorm.

Maar eigenlijk is een zomervakantie met jonge kinderen best wel hard werken, met weinig echte rustmomenten. Je sjouwt je een breuk en leest niet één boek uit.  Ik hoor mezelf nu al roepen: “niet tegen de stoel schoppen; niet rennen op die natte tegels rond het zwembad; hebben we nog pleisters; het zand is heet, doe je slippers aan; zijn jullie al ingesmeerd; nee, we zijn er nog niet!” Iedere moeder van klein grut weet dat je op het werk bijkomt en dat je na de zomervakantie de vlag uitsteekt als de scholen weer open gaan. Op dit moment kies er toch nog heel even voor om de zomervakantie te idealiseren en romantiseren.

De kinderen zijn op een leeftijd (hoop ik) dat we weer verre reizen kunnen gaan maken en grootse avonturen met elkaar kunnen gaan beleven, iets waar we als gezin al jaren naar uitkijken. Dit jaar gaan we eerst een week naar Chicago en dan vliegen we door naar Florida om daar twee weken lang rond te trekken. En dan, na die drie weken vol avontuur aan Lake Michigan, op palmstranden, in Disney world, varen door de Everglades en chillen in Key West komen we weer thuis. Het leukste van vakantie is thuiskomen……….. genieten van datgene wat je voor lief was gaan nemen. Het is jammer dat dit effect helaas maar een dag of drie duurt.

Jeanin Bouwman-Treffers

Westland haalt het landelijke nieuws!

Taurus-016De gemeenteraad heeft een heftige vergadering gehad op 9 juli jl. Een prangend agendapunt was de komst van een islamitische basisschool in het Westland. Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net als bijvoorbeeld christelijke scholen. Een meerderheid van de Westlandse raad stemde tegen de komst van deze islamitische basisschool, dit tot grote verbolgenheid van onze burgervader.

De vorige gemeenteraad van Westland heeft eerder de islamitische basisschool op verzoek van de stichting Yunus Emre uit Den Haag in het gemeentelijk plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De staatssecretaris keurde dat plan af, omdat volgens hem te weinig leerlingen in de gemeente Westland naar deze school zullen gaan. De Raad van State deelde de visie van de minister niet. De Raad van State heeft de minister opdracht gegeven om daar in zijn nieuwe besluit rekening mee te houden. De minister heeft een tweede keer het plan van scholen afgekeurd omdat volgens hem nog steeds te weinig leerlingen naar de school zullen gaan. De Raad van State heeft in april 2019 een tweede keer geoordeeld dat de vernieuwde poging van de minister om het standpunt te verdedigen niet is gelukt. Kortom, de Raad van State heeft tot twee keer toe naar dit dossier gekeken en komt tot de conclusie dat de motivering van de minister om het eerder door onze gemeenteraad vastgestelde plan van scholen af te keuren, onvoldoende hout snijdt. Dit is een procedure geweest waar de gemeente Westland geen partij in is geweest.

Zolang de grondwet is zoals die is en de Raad van State deze mening is toegedaan, is het naar mijn mening onmogelijk om de komst van deze school tegen te houden. Er zal eerst binnen de Eerste en Tweede Kamer een fundamentele discussie gevoerd moeten worden of het gezien de huidige samenleving al dan niet wenselijk is om artikel 23 van de Grondwet in te perken, dan wel deze ondergeschikt te maken aan artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatieartikel. Er zijn deskundigen die van mening zijn dat bijzonder onderwijs juist een belemmering vormt voor het integreren van de grote groep migranten die in het verleden naar Nederland kwam. Dit is ook het gevoel wat binnen de Westlandse gemeenteraad leeft, althans bij de tegenstemmers. De burgemeester heeft in de vergadering aangegeven dat hij van mening is dat de raad haar taak verwaarloost. Dit is een ferme uitspraak. Uit de media blijkt dat de minister de gemeenteraad tot en met dinsdag 16 juli 2019  de kans geeft om “tot zinnen te komen”. Let wel, het was wel de minister die tot twee keer toe heeft betoogd bij de Raad van State dat de school er niet zou moeten komen.  Als de gemeenteraad daartoe weigerachtig blijft, schuift minister Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming middels een indeplaatsstelling. Ik verwacht dat de lokale partijen nog steeds tegen zullen stemmen en niet zullen bezwijken onder de behoorlijke druk die van bovenaf wordt opgelegd. De verantwoordelijkheid voor het besluit komt dan bij de minister te liggen, iets wat een deel van de gemeenteraad juist zeer wenselijk vindt. Zo kunnen de lokale partijen achter hun principes blijven staan en de steun van hun achterban behouden. De samenleving verandert, maar principes veranderen niet bij de lokale partijen!Voor vragen op het gebied van bestuursrecht en ondernemersrecht kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174–527650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).