mr. A. (Ben) Vreugdenhil

Advocaat

Voordat Ben de overstap naar de advocatuur maakte was hij ruim 10 jaar werkzaam voor een gerenommeerd Westlands glastuinbouwadviesbureau. Hij volbracht zijn rechtenstudie naast zijn functie als adviseur bij (inter)nationale glastuinbouwprojecten. Hij studeerde Bedrijfskunde/MER aan de Haagse Hogeschool, volgde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een master aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij als juridisch adviseur en bestuurslid actief geweest voor de Stichting Rechtswinkel Westland. Hij is begin 2018 als advocaat in dienst getreden bij Taurus Advocaten.

Specialisatie

Binnen Taurus Advocaten houdt Ben zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het bouwrecht, bestuursrecht en algemeen verbintenissenrecht. Voor vragen op het gebied van bouwrecht (aanneming en projectontwikkeling), onroerend goedrecht (erfdienstbaarheid, erfpacht, burengeschillen), vastgoed (huur en koop) en bestuursrecht (overheidsaansprakelijkheid, vergunningen en bestemmingsplannen) kunt u bij Ben terecht. Hij houdt zich daarnaast bezig met het bredere bestuursrecht en de civiele (proces)praktijk – waaronder het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht – en richt zich daarbij op zowel ondernemingen als particulieren.

Nevenactiviteiten

Ben is lid van Tuinbouw Jongeren Westland en lid van Jong Management Westland.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: vreugdenhil@taurusadvocaten.nl

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen burgers/bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht gaat dan ook over de rechten en plichten van burgers…

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling…