mr. A.C. (Assu) Abouzeid

Advocaat

Assu studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie is Assu als advocaat beëdigd bij een gerenommeerd kantoor in het arrondissement Noord-Holland met een uitstekende reputatie op de rechtsgebieden ondernemings- en insolventierecht. In 2015 heeft Assu de overstap gemaakt naar Taurus Advocaten.

Specialisatie

Assu heeft zich gedurende zijn carrière bezig gehouden met het ondernemings- en insolventierecht, contracten- en verbintenissenrecht en aansprakelijkheid- en arbeidsrecht. Met deze achtergrond is Assu in staat kwesties vanuit een multidisciplinaire invalshoek te benaderen en op te lossen. Met name op het gebied van commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, sanering van schulden en herstructurering heeft Assu specialistische kennis opgedaan. Procederen is de passie van Assu waarbij krachtig en strategisch de kenmerken zijn.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: abouzeid@taurusadvocaten.nl

Nationaal en internationaal contracteren

Ons kantoor heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Wij kunnen u bijstaan op allerlei aspecten zoals het onderhandelen over internationale contracten en het opstellen…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…

Insolventies en zekerheden

Wij geven advies en begeleiding aan ondernemers en particulieren die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en aan ondernemers en particulieren die met financiële moeilijkheden van (zaken)relaties worden…

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….