mr. D. (Donja) Hogenboom

Senior Advocaat

Donja Hogenboom studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij is na haar studie in 2007 beëdigd als advocaat in het arrondissement Rotterdam. In 2012 heeft Donja de overstap gemaakt naar Taurus Advocaten.

Specialisatie

Donja heeft zich gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht. In 2012 heeft Donja de specialistenopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Donja staat zowel werkgevers als werknemers bij in geval van diverse arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder ontslag of beëindiging van een arbeidsovereenkomst, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming, schorsing/non-actiefstelling van een werknemer, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, geldigheid van een concurrentiebeding, aansprakelijkheid bij ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Donja houdt zich daarnaast bezig met de civiele (proces) praktijk – waaronder het algemeen verbintenissenrecht, contractenrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht – en richt zich daarbij op zowel ondernemingen als particulieren. Donja adviseert en waar nodig treedt zij in rechte op.

Nevenactiviteiten

Donja is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Daarnaast is Donja lid van Jong Management Rotterdam.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl

Huurrecht

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden……

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de bijzondere verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het Nederlandse arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. Naast de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar hebben gemaakt spelen ook wets- en (eventueel) cao bepalingen een belangrijke rol. Bovendien is de wet- en regelgeving aan continue veranderingen onderhevig…