mr. J.P.G. (Jeroen) Bouwman

Advocaat / Partner

Jeroen Bouwman studeerde rechten in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Na zijn studie was Jeroen als advocaat werkzaam in Rotterdam en heeft hij vervolgens zijn werkzaamheden in Naaldwijk (gemeente Westland) voorgezet. In 2007 heeft hij samen met mr. Jeanin Bouwman-Treffers Taurus Advocaten (voorheen BTW Advocaten) opgezet.

Specialisatie

Jeroen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed/bouwrecht en onroerendgoedrecht. Jeroen adviseert en procedeert ten aanzien van onder meer: aandelentransacties/-geschillen, managementovereenkomsten, samenwerkingsverbanden (joint ventures), bouwwerken en projectontwikkeling, huurincasso en ontruiming, pacht en erfdienstbaarheid (recht van overpad). Tevens kunt u bij Jeroen terecht voor incasso’s en het algemeen contracten-/verbintenissenrecht. Jeroen verleent juridische bijstand aan (MKB) bedrijven en aan particulieren, waaronder begrepen dienstverleners c.q. adviseurs (zoals accountants en makelaars), handelsbedrijven, kwekers, telers, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, toeleveranciers etc.

Nevenactiviteiten

Jeroen is lid van VNO-NCW Westland-Delfland, van MKB Westland en van de Vereniging voor Bouw.

Rechtsgebiedenregister

Jeroen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Vastgoedrecht
– Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: bouwman@taurusadvocaten.nl

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling…

Commercieel vastgoed

Dit betreft onder meer projectontwikkeling, alsmede aanneming van werk en huur ter zake van onroerend goed. Het is van belang dat bijbehorende contractuele afspraken op een…

Huurrecht

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden……

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Insolventies en zekerheden

Wij geven advies en begeleiding aan ondernemers en particulieren die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en aan ondernemers en particulieren die met financiële moeilijkheden van…

Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te…

Onroerend goedrecht

Dit betreft het adviseren, maar ook verlenen van bijstand bij juridische procedures ter zake van onder meer: erfgrenzen, burenoverlast of hinder en recht van overpad (erfdienstbaarheid)…

Nationaal en internationaal contracteren

Ons kantoor heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Wij kunnen u bijstaan op allerlei aspecten zoals het onderhandelen over internationale contracten en het opstellen…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…