mr. R.C.H. (Roel) Valstar

Advocaat

Roel is een getogen Westlander en is zowel afgestudeerd in het Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als op het gebied van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.
Tijdens zijn studie heeft Roel onder meer Stichting Rechtswinkel Westland opgericht en is daar als voorzitter en juridisch adviseur actief geweest.
Na zijn afstuderen heeft Roel als paralegal bij (inter)nationale advocatenkantoren in Amsterdam gewerkt, alvorens hij in 2017 als advocaat in dienst is getreden bij Taurus Advocaten.

Specialisatie

Roel houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Roel staat zowel werkgevers als werknemers bij in geval van diverse arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder ontslag of beëindiging van een arbeidsovereenkomst, reorganisaties, wijziging arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming, schorsing/non-actiefstelling van een werknemer, opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, geldigheid van een concurrentiebeding, aansprakelijkheid bij ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Roel houdt zich daarnaast bezig met het ondernemingsrecht en de civiele (proces) praktijk – waaronder het algemeen verbintenissenrecht, contractenrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht – en richt zich daarbij op zowel ondernemingen als particulieren.

Nevenactiviteiten

Roel zit in de Raad van Advies van Rechtswinkel Westland.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: valstar@taurusadvocaten.nl

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de bijzondere verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het Nederlandse arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. Naast de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar hebben gemaakt spelen ook wets- en (eventueel) cao bepalingen een belangrijke rol. Bovendien is de wet- en regelgeving aan continue veranderingen onderhevig…

Huurrecht

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…