Alternatieve én/óf cumulatieve verwijzing naar algemene voorwaarden?

Veel bedrijven hanteren twee sets algemene voorwaarden op hun overeenkomsten; één set van de branchevereniging en één set eigen algemene voorwaarden. In dat geval rijst de vraag of de toepasselijkheid van beide sets algemene voorwaarden is overeengekomen, en zo ja, welke set van toepassing is bij onderling strijdige bedingen?
 

ALTERNATIEVE VERWIJZING

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de formulering van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. De Hoge Raad heeft in 2003 (Visser/Avéro) reeds uitgemaakt dat wanneer verwezen wordt naar twee onderling verschillende sets algemene voorwaarden, met gebruik van het woord “of”, zonder dat wordt aangegeven welke van die sets in het gegeven geval van toepassing zou zijn, géén van de sets algemene voorwaarden deel uitmaakt van de overeenkomst en dat de gebruiker dat niet kan verhelpen door zelf alsnog een van de sets algemene voorwaarden te kiezen.

Voorbeeld alternatieve verwijzing: “Op deze overeenkomst is set 1 óf set 2 van toepassing.”

In dit voorbeeld zal zowel set 1 als set 2 niet van toepassing zijn.
 

CUMULATIEVE VERWIJZING

In een recent arrest van de Hoge Raad van 24 april 2015 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven voor het geval dat op een overeenkomst twee sets algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, de zogenaamde cumulatieve verwijzing.

Voorbeeld cumulatieve verwijzing: “Op deze overeenkomst is set 1 én set 2 van toepassing.”

In dit geval heeft de Hoge Raad beslist dat beide sets algemene voorwaarden van toepassing zijn en in het geval van onderling strijdige bedingen door uitleg dient te worden vastgesteld welke van die bedingen prevaleert. Met deze uitspraak maakt de Hoge Raad een einde aan de lijn die ten aanzien van deze kwesties in de lagere rechtspraak was ingezet, namelijk doortrekking van de Visser/Avéro-regel dat géén van de sets van algemene voorwaarden van toepassing is.
 

MEER WETEN?

Mocht u met algemene voorwaarden te maken hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Assu Abouzeid van Taurus Advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.