Bestuurder vindt steun bij het Gerechtshof

Het faillissement van een bedrijf is vaak al pijnlijk, maar het wordt nog veel vervelender indien de bestuurder ervan wordt aangepakt door de curator. In bepaalde gevallen kan de curator de bestuurder van de failliet persoonlijk aansprakelijk stellen. Veelal levert dat voor de bestuurder slapeloze nachten op.

Een geval waarin een bestuurder moet vrezen voor zijn financiële privésituatie is het niet voldoen aan de wettelijke plicht om tijdig de jaarrekening van zijn vennootschap te deponeren bij het handelsregister. In zo’n geval staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat het niet deponeren van de jaarrekening niet een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Daarin zal de bestuurder niet altijd slagen. Alsdan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. In veel faillissementen resteren vaak forse schulden c.q. tekorten. De bestuurder loopt dan dus het risico in privé financieel onderuit te gaan.

Een recente uitspraak van het Gerechtshof geeft de bestuurder steun.

In de zaak die het Gerechtshof beoordeelde, was de jaarrekening wel openbaargemaakt, maar niet gedeponeerd bij het handelsregister zoals door de wet voorgeschreven. Gelet op deze overtreding van de strenge wettelijke publicatieplicht, zou verwacht worden dat de bestuurder aansprakelijk te stellen is. Echter, in dit geval heeft het Gerechtshof geoordeeld dat sprake is van een onbelangrijk verzuim, waarop de bestuurder niet is aan te spreken. Daarmee balanceerde de bestuurder op het randje, maar is hij in dit bijzondere geval toch overeind gebleven.

Het is zeer belangrijk om in het zicht van een faillissement zo snel mogelijk na te gaan of sprake is van mogelijke aansprakelijkheid. Daarmee kan de bestuurder toekomstige problemen zo veel mogelijk voorkomen.

Het is nuttig om vroegtijdig juridisch advies in te winnen.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met mr. Jeroen Bouwman (bouwman@taurusadvocaten.nl / 0174-527650).