Bestuursrechtelijke procedures moeten binnen vier jaar zijn afgerond 

Dat heeft de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak op 29 januari 2014 bepaald. Voortaan moeten bestuursrechtelijke procedures dus binnen vier jaar zijn afgerond, waarbij voor de bezwaarfase een half jaar geldt, voor beroep bij de rechtbank anderhalf jaar en voor hoger beroep twee jaar. Indien deze redelijke termijn wordt overschreden, dan moet de overheid een schadevergoeding betalen voor ieder half jaar overschrijding. Dit is mede bedoeld om bestuursorganen en rechters te dwingen voortvarend zaken af te handelen. Goed nieuws dus voor burgers en bedrijven! Voor vragen hierover, kunt u uiteraard bij Taurus Advocaten terecht.