Betrokken, betweter of klokkenluider?

Elke werkgever ziet graag betrokken werknemers die meedenken om de organisatie te verbeteren en die mogelijke misstanden op de werkvloer aankaarten. Er zijn echter ook werknemers die dermate betrokken zijn dat zij daarin doorschieten en als betweter op de stoel van de werkgever (willen) gaan zitten of zichzelf als klokkenluider zien, zonder dat er aantoonbare misstanden aan de orde zijn. Deze situatie is vanzelfsprekend niet wenselijk.

Dat speelde recent ook in een kwestie bij de rechter in Amsterdam. De betreffende werkgever had schoon genoeg van de (ongewenste) bemoeienissen van werknemer en verzocht de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter constateerde dat er vanaf aanvang van het dienstverband al discussie tussen partijen bestond over de manier waarop het werk zou moeten worden gedaan, de samenwerking van de werknemer met zowel directe collega’s als die van andere afdelingen en de werknemer ook aanmerkingen had over (het functioneren van) diverse collega’s. De werknemer vond dat hij als ‘klokkenluider’ diende te worden aangemerkt.

De rechter oordeelde dat de werknemer onvoldoende had toegelicht dat hij als klokkenluider zou moeten worden gezien. Verder overwoog de rechter dat het, uitgezonderd daadwerkelijke misstanden, aan de werkgever is om haar organisatie te drijven op de wijze zoals de werkgever dat wenst en het aan de werknemer is om zich, gelet op de bestaande gezagsverhouding, hier uiteindelijk in te schikken.

Aangezien de werkgever de werknemer vanaf aanvang van het dienstverband continu heeft aangesproken om het functioneren in overeenstemming met het beleid van de werkgever te brengen en dit niet gelukt was en de vrees gerechtvaardigd was dat de werknemer zich in de toekomst op dezelfde manier zou gedragen, kwam de rechter tot de conclusie dat er een verstoorde arbeidsrelatie bestond die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigde.

Heeft u een werknemer die alles beter weet of spelen er misstanden op het werk of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht, dan kunt u zich wenden op tel: 0174 – 527650.