Blog : Algemeen

Stikstofcrisis opgelost?

Taurus-014De stikstofcrisis kan tot op heden op veel onbegrip rekenen. Mensen vragen mij hoe het toch kan dat er van de ene op de andere dag een probleem ontstaat met stikstof en alle bouwprojecten aan banden worden gelegd. Stikstof komt toch niet zomaar uit de lucht vallen?

Wat meestal volgt is een uitgebreide toelichting, beginnend bij de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Met die uitspraak is kortgezegd het Nederlandse systeem van vergunningverlening onderuit gegaan. Nederland hanteerde al jarenlang het PAS (Programma Aanpak Stikstof) waarbij bijvoorbeeld kleine projecten onder een bepaalde drempelwaarde aan stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied een vergunning kregen. Veel projecten bleven onder de drempelwaarde, waardoor de stikstofneerslag jarenlang kon toenemen. Natuurgroeperingen hebben het PAS aangevochten bij de Raad van State. De Raad van State komt in haar uitspraak tot de conclusie dat het PAS de Natura 2000-gebieden niet voldoende beschermt. Het PAS kan vanaf dat moment niet meer worden gebruikt om vergunningen te verlenen. Ook de drempelwaarde verdwijnt daarmee.

Vanaf dat moment buitelen politici, bouwers en boeren over elkaar heen. Er moet een nieuw stikstofbeoordelingssysteem komen dat voldoet aan de Europese regelgeving, de bouw weer op gang helpt, maar de boeren geen pijn doet. Alternatieve beoordelingssystemen waren al in gebruik, maar  lang niet haalbaar voor het overgrote deel van de projecten. Als een project helemaal geen stikstofneerslag veroorzaakt mag het door. Voor projecten die wel neerslag veroorzaken kan een zogenaamde ADC-toets worden doorlopen. Ook dit biedt voor maar enkele projecten een oplossing en schade aan de natuur moet volledig gecompenseerd worden. Ook op basis van een ecologische toets kan toestemming verkregen worden.

Ook in Westland hebben projecten last van de stikstofcrisis. Het Staelduinse Bos en de Westlandse duinen zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Een Westlands project mag geen stikstof doen neerslaan op dit Natura 2000-gebied, waarbij een bouwproject in Kwintsheul minder snel tot stikstofneerslag zal leiden dan een project in ’s-Gravenzande. Verder is het wachten op regelgeving van de regering.

Op 13 november presenteerde de regering een eerste pakket met kortetermijnmaatregelen. Door onder meer de maximumsnelheid te verlagen wil zij de bouw van ca. 75.000 woningen en nieuwe snelwegen mogelijk maken. Later in december volgen meer uitstootbesparingen, die de terugkeer van een drempelwaarde mogelijk moet maken.

mr. A. (Ben) Vreugdenhil, advocaat bij Taurus Advocaten 0174-527650.

Geluk vs tevredenheid

Taurus-022In mijn columns probeer ik altijd te schrijven over zaken die de lezer raken en die hopelijk door de meeste lezers herkend worden. Inmiddels ben ik 41 jaar.

De afgelopen 12,5 jaar heb ik samen met mijn man hard getrokken aan ons bedrijf, in combinatie met een druk gezinsleven.

Inmiddels kan ik zeggen dat het bedrijf staat op een manier waar ik gelukkig van word. Ik ben teruggekomen van het idee dat groter en meer per definitie beter is. Tevredenheid op zakelijk gebied is een groot goed en ik heb geleerd dat dat zeker geen vanzelfsprekendheid is.

Soms ervaar je in je werk momenten van intens geluk, zoals een mooie nieuwe klus binnen krijgen, een zitting die boven verwachting goed loopt, een mooi vonnis dat over de fax binnenkomt of een collega die uit eigen beweging een oplader voor je telefoon koopt met een snoer van 2,5 meter lang! Dat zijn de geluksmomenten op zakelijk gebied voor mij.

Rust in mijn bedrijf zorgt voor ruimte in mijn hoofd. Geluk vind ik niet meer in de grootse dingen zoals vakanties. Dat is een kostbaar en langdurig leerproces geweest.

Tegenwoordig vind ik geluk in een echt gesprek met mensen die dicht bij mij staan  onder het genot van een goed glas wijn en een portie bitterballen (of twee), genieten van mijn zoon als hij tenniswedstrijden speelt, mijn kleine meid op een paard, de tijd nemen om te luisteren naar songteksten, tennissen met vrienden en genieten van de derde helft, FIFA spelen met mijn zoon en keer op keer ingemaakt worden en een fanatiek potje dammen.

Nu is de uitdaging om te blijven realiseren dat juist de ogenschijnlijk kleine dingen voor het geluk zorgen en de grootse dingen vaak voor tevredenheid zorgen.

Jeanin Bouwman-Treffers

 

Feeding the World, feeding the mind!

Taurus-022In het weekend van 4 tot en met 6 oktober hebben we met Jong Management Westland het jaarlijkse congres georganiseerd. Ik mag wel zeggen dat we Westland nog meer op de kaart hebben gezet als het gaat om tuinbouw en innovatie. Wat hadden we geweldige sprekers op het podium staan bij Royal FloraHolland. Zo heeft een psycholoog ons uitgelegd waarom er zoveel burn-out gevallen zijn en wat mensen daar zelf aan kunnen doen. We hebben het allemaal druk, druk, druk. Als we allemaal 10 minuten per dag helemaal niets doen, geen telefoon, geen socials, geen tv, geen netflix, simpelweg 10 minuten stil zijn met niets of niemand om ons heen…dat schijnt een enorm verschil te maken. Creëer meer rust en rustmomenten in je leven en probeer de drang om niets te willen missen dag in dag uit te onderdrukken. Het is zo kinderlijk eenvoudig, maar toch zo lastig.

Ook hebben we een masterclass “Geluk” van Guido Weijers gehad wat niet alleen om te gieren was maar ook heel leerzaam en Ron Simpson van The Avocado Show heeft ons uitgelegd hoe hij eigenlijk per toeval zo succesvol is geworden. Dingen waar we allemaal veel van kunnen leren en ook inspiratie uit kunnen halen. In de tussentijd vloog een helikopter over Westland om onze bezoekers in 15 minuten te laten zien hoe ontzettend mooi Westland en het strand van bovenaf is en konden bezoekers in het World Horti Center hun eigen foodiebag samenstellen met prachtige producten van de sponsoren. Anita Bassie van ANIQ Projectorganisatie is de drijvende kracht geweest in deze en zij heeft het bestuur zo gevoed en achter zijn broek aangezeten dat we dit geweldige congres hebben kunnen realiseren.

Wat op mij persoonlijk de grootste impact heeft gehad was het verhaal van Rob Baan en zijn visie op gezondheid en geluk. Ik woon en werk inmiddels al 20 jaar in Westland en dacht zijn verhaal al wel te kennen, nou mooi niet! Hij inspireert mensen om gezonder te leven en heeft een sterke visie op het wereldvoedselvraagstuk en hoe we juist met voeding en veel minder met medicijnen en pillen ons lichaam en geest gezond, sterk en fit kunnen maken en houden. Kan niet, is in zijn visie onzin. Wat een mooi levensmotto. We denken in deze tijd veel te veel in wat niet kan, wat lastig is of wat een te ver van ons bed show is dus we leggen het maar naast ons neer. Ik ben na het congres heel veel kool gaan kopen! Een gouden tip van Rob Baan, kook je broccoli en drink eigenlijk alleen het vocht, dat is vele malen beter en gezonder dan de resterende broccoli.

Het feest in de Oude Kerk in Naaldwijk met een diner dat verzorgd werd door Trefzeker en Firma van Buiten was ongeëvenaard en niet-Westlanders die bezoeker waren van het congres stuurden dagen later nog berichten dat ze eigenlijk graag Westlander hadden willen zijn. We mogen trots zijn op onszelf, de dynamische regio waarin we wonen en werken, de innovaties die plaatsvinden maar die veel te weinig gedeeld worden en die trots mogen en moeten we met elkaar ook uitdragen. Ook zijn we heel goed in het dak eraf te laten gaan! Ik ben blij om me echt een Westlander te mogen noemen!

Jeanin Bouwman-Treffers

 

Spoedeisend belang bij een geldvordering in kort geding, hoe zat dat ook alweer?

Taurus-016Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 10 september 2019 een bijzondere uitspraak gedaan. De werkgever vorderde in een incasso kort geding een voorschot op de geleden schade die zijn voormalige boekhouder had veroorzaakt. Die boekhouder verzorgde tussen 2000 en 2018 de boekhouding van de werkgever. Bij de uitoefening van deze werkzaamheden had de boekhouder een bedrag van ruim € 400.000,– verduisterd. De boekhouder erkende dat hij in ieder geval € 100.000,– van de werkgever had verduisterd. De werkgever startte een incasso kort geding op om zodoende op korte termijn alvast een voorschot op de geleden schade te kunnen incasseren ter hoogte van een bedrag van € 100.000,–. Om een geldvordering in kort geding toegewezen te kunnen krijgen, moet er aan een drietal criteria voldaan zijn: de vordering moet voldoende aannemelijk zijn en dat betekent dat zij dus echt moet bestaan. In een kort geding is er geen ruimte voor een uitgebreide discussie over het wel of niet bestaan van een vordering. Voorts moet er een spoedeisend belang aanwezig zijn voor de werkgever. Een onderneming die in financiële nood verkeert, heeft vaak al vrij snel een spoedeisend belang bij betaling. Het derde cumulatieve vereiste waaraan voldaan moet zijn, is het restitutierisico, of wel bestaat er een risico dat als de ex-boekhouder het bedrag groot ad € 100.000,– moet betalen en in een bodemprocedure krijgt de boekhouder alsnog gelijk, is er dan een risico dat de werkgever het bedrag niet kan terugbetalen. De rechtbank vond dat de werkgever best kon wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure was gedaan, hetgeen wel vaak een jaar op zich laat wachten. Het Hof oordeelt met betrekking tot het spoedeisend belang anders. Het Hof is van mening dat van een werkgever niet gevergd kan worden dat hij de hele bodemprocedure afwacht, kortom het Hof wees de vordering in kort geding toe.

Het incasseren van geldvorderingen in kort geding is niet eenvoudig. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, advocaat bij Taurus Advocaten 0174-527650, treffers@taurusadvocaten.nl.

Executoriale titel

Taurus-014

Stel je hebt een vordering op een ander, maar die ander weigert pertinent om mee te werken. De factuur wordt niet betaald, je gekochte product wordt maar niet geleverd of de door jou geleden schade wordt niet vergoed. Je hebt er echter wel het volste recht op. Hoe kan je die andere partij dwingen om mee te werken? Wil je niet voor eigen rechter spelen, dan  ben je veroordeeld tot de juridische route.

Die juridische route leidt uiteindelijk tot een deurwaarder die het wettelijke recht heeft om op bepaalde zaken beslag te leggen. Bijvoorbeeld op een bankrekening, een salarisbetaling, een gebouw of de inboedel. Als de deurwaarder executoriaal beslag legt op bijvoorbeeld een bankrekening, dan is de bank verplicht eventuele tegoeden over te maken naar de deurwaarder. Na executoriaal beslag op een gebouw of inboedel, heeft de deurwaarder het recht dit via een openbare veiling te verkopen. Ook mag een deurwaarder een specifiek product in beslag nemen. De deurwaarder heeft macht. De deurwaarder heeft die macht echter alleen nadat hij een zogenaamde executoriale titel heeft verkregen. De meest voorkomende executoriale titel is een gerechtelijk vonnis. Deze executoriale titel kenmerkt zich door de tekst: In naam van de Koning bovenaan het document. Daarnaast kan een notariële akte zoals bijvoorbeeld een hypotheekakte een executoriale titel opleveren.

Als je de ander dus wilt dwingen om aan jouw vordering te voldoen, moet er doorgaans een vonnis van de rechter worden verkregen. Pas dan kan de deurwaarder overgaan tot executie van de vordering. Kortom: de rechter bepaalt of je gelijk hebt en of er dwangmiddelen toegepast mogen worden. Meestal komt het na een veroordelend vonnis niet zo ver. De gedaagde voldoet ook zonder tussenkomst van een deurwaarder (schoorvoetend) aan het vonnis. Bij betalingsonmacht blijft echter gelden dat je van een kale kip niet kunt plukken, zelfs een deurwaarder met een executoriale titel niet.

Voor vragen over bijvoorbeeld het verkrijgen van een executoriale titel kunt u contact opnemen met mr. A. (Ben) Vreugdenhil, vreugdenhil@taurusadvocaten.nl.