Blog : Nieuws

Stikstofcrisis opgelost?

Taurus-014De stikstofcrisis kan tot op heden op veel onbegrip rekenen. Mensen vragen mij hoe het toch kan dat er van de ene op de andere dag een probleem ontstaat met stikstof en alle bouwprojecten aan banden worden gelegd. Stikstof komt toch niet zomaar uit de lucht vallen?

Wat meestal volgt is een uitgebreide toelichting, beginnend bij de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Met die uitspraak is kortgezegd het Nederlandse systeem van vergunningverlening onderuit gegaan. Nederland hanteerde al jarenlang het PAS (Programma Aanpak Stikstof) waarbij bijvoorbeeld kleine projecten onder een bepaalde drempelwaarde aan stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied een vergunning kregen. Veel projecten bleven onder de drempelwaarde, waardoor de stikstofneerslag jarenlang kon toenemen. Natuurgroeperingen hebben het PAS aangevochten bij de Raad van State. De Raad van State komt in haar uitspraak tot de conclusie dat het PAS de Natura 2000-gebieden niet voldoende beschermt. Het PAS kan vanaf dat moment niet meer worden gebruikt om vergunningen te verlenen. Ook de drempelwaarde verdwijnt daarmee.

Vanaf dat moment buitelen politici, bouwers en boeren over elkaar heen. Er moet een nieuw stikstofbeoordelingssysteem komen dat voldoet aan de Europese regelgeving, de bouw weer op gang helpt, maar de boeren geen pijn doet. Alternatieve beoordelingssystemen waren al in gebruik, maar  lang niet haalbaar voor het overgrote deel van de projecten. Als een project helemaal geen stikstofneerslag veroorzaakt mag het door. Voor projecten die wel neerslag veroorzaken kan een zogenaamde ADC-toets worden doorlopen. Ook dit biedt voor maar enkele projecten een oplossing en schade aan de natuur moet volledig gecompenseerd worden. Ook op basis van een ecologische toets kan toestemming verkregen worden.

Ook in Westland hebben projecten last van de stikstofcrisis. Het Staelduinse Bos en de Westlandse duinen zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Een Westlands project mag geen stikstof doen neerslaan op dit Natura 2000-gebied, waarbij een bouwproject in Kwintsheul minder snel tot stikstofneerslag zal leiden dan een project in ’s-Gravenzande. Verder is het wachten op regelgeving van de regering.

Op 13 november presenteerde de regering een eerste pakket met kortetermijnmaatregelen. Door onder meer de maximumsnelheid te verlagen wil zij de bouw van ca. 75.000 woningen en nieuwe snelwegen mogelijk maken. Later in december volgen meer uitstootbesparingen, die de terugkeer van een drempelwaarde mogelijk moet maken.

mr. A. (Ben) Vreugdenhil, advocaat bij Taurus Advocaten 0174-527650.

Geluk vs tevredenheid

Taurus-022In mijn columns probeer ik altijd te schrijven over zaken die de lezer raken en die hopelijk door de meeste lezers herkend worden. Inmiddels ben ik 41 jaar.

De afgelopen 12,5 jaar heb ik samen met mijn man hard getrokken aan ons bedrijf, in combinatie met een druk gezinsleven.

Inmiddels kan ik zeggen dat het bedrijf staat op een manier waar ik gelukkig van word. Ik ben teruggekomen van het idee dat groter en meer per definitie beter is. Tevredenheid op zakelijk gebied is een groot goed en ik heb geleerd dat dat zeker geen vanzelfsprekendheid is.

Soms ervaar je in je werk momenten van intens geluk, zoals een mooie nieuwe klus binnen krijgen, een zitting die boven verwachting goed loopt, een mooi vonnis dat over de fax binnenkomt of een collega die uit eigen beweging een oplader voor je telefoon koopt met een snoer van 2,5 meter lang! Dat zijn de geluksmomenten op zakelijk gebied voor mij.

Rust in mijn bedrijf zorgt voor ruimte in mijn hoofd. Geluk vind ik niet meer in de grootse dingen zoals vakanties. Dat is een kostbaar en langdurig leerproces geweest.

Tegenwoordig vind ik geluk in een echt gesprek met mensen die dicht bij mij staan  onder het genot van een goed glas wijn en een portie bitterballen (of twee), genieten van mijn zoon als hij tenniswedstrijden speelt, mijn kleine meid op een paard, de tijd nemen om te luisteren naar songteksten, tennissen met vrienden en genieten van de derde helft, FIFA spelen met mijn zoon en keer op keer ingemaakt worden en een fanatiek potje dammen.

Nu is de uitdaging om te blijven realiseren dat juist de ogenschijnlijk kleine dingen voor het geluk zorgen en de grootse dingen vaak voor tevredenheid zorgen.

Jeanin Bouwman-Treffers

 

Executoriale titel

Taurus-014

Stel je hebt een vordering op een ander, maar die ander weigert pertinent om mee te werken. De factuur wordt niet betaald, je gekochte product wordt maar niet geleverd of de door jou geleden schade wordt niet vergoed. Je hebt er echter wel het volste recht op. Hoe kan je die andere partij dwingen om mee te werken? Wil je niet voor eigen rechter spelen, dan  ben je veroordeeld tot de juridische route.

Die juridische route leidt uiteindelijk tot een deurwaarder die het wettelijke recht heeft om op bepaalde zaken beslag te leggen. Bijvoorbeeld op een bankrekening, een salarisbetaling, een gebouw of de inboedel. Als de deurwaarder executoriaal beslag legt op bijvoorbeeld een bankrekening, dan is de bank verplicht eventuele tegoeden over te maken naar de deurwaarder. Na executoriaal beslag op een gebouw of inboedel, heeft de deurwaarder het recht dit via een openbare veiling te verkopen. Ook mag een deurwaarder een specifiek product in beslag nemen. De deurwaarder heeft macht. De deurwaarder heeft die macht echter alleen nadat hij een zogenaamde executoriale titel heeft verkregen. De meest voorkomende executoriale titel is een gerechtelijk vonnis. Deze executoriale titel kenmerkt zich door de tekst: In naam van de Koning bovenaan het document. Daarnaast kan een notariële akte zoals bijvoorbeeld een hypotheekakte een executoriale titel opleveren.

Als je de ander dus wilt dwingen om aan jouw vordering te voldoen, moet er doorgaans een vonnis van de rechter worden verkregen. Pas dan kan de deurwaarder overgaan tot executie van de vordering. Kortom: de rechter bepaalt of je gelijk hebt en of er dwangmiddelen toegepast mogen worden. Meestal komt het na een veroordelend vonnis niet zo ver. De gedaagde voldoet ook zonder tussenkomst van een deurwaarder (schoorvoetend) aan het vonnis. Bij betalingsonmacht blijft echter gelden dat je van een kale kip niet kunt plukken, zelfs een deurwaarder met een executoriale titel niet.

Voor vragen over bijvoorbeeld het verkrijgen van een executoriale titel kunt u contact opnemen met mr. A. (Ben) Vreugdenhil, vreugdenhil@taurusadvocaten.nl.

Oost west, thuis best?

Taurus-022

Aankomende week begint de zomervakantie weer! De periode waarin er minder wordt vergaderd, de politiek haar reces neemt, het bij bedrijven door de bank genomen iets rustiger is, een periode waarin ouders, opa’s en oma’s het vaak drukker dan ooit hebben met de zorg voor hun kinderen en kleinkinderen. Voor sommigen is vakantie ook een relationeel dieptepunt. Immers, dan kun je je gaan ergeren aan gedrag wat je in het dagelijks leven niet de hele dag door ziet.

Mijn eerste column voor deze krant was één jaar geleden. Die ging ook over de zomervakantie. Menigeen van u weet nog wel dat ik toen vrij ongenuanceerd mijn gal spuwde over kampeerdorp De Zandstuve en dat ik in staat was om de blauwe uil genaamd Cobus fysiek iets aan te doen. Inmiddels is die frustratie verdwenen en wordt deze zomervakantie heel anders. Omdat de zomervakantie eraan komt idealiseer ik deze enorm.

Maar eigenlijk is een zomervakantie met jonge kinderen best wel hard werken, met weinig echte rustmomenten. Je sjouwt je een breuk en leest niet één boek uit.  Ik hoor mezelf nu al roepen: “niet tegen de stoel schoppen; niet rennen op die natte tegels rond het zwembad; hebben we nog pleisters; het zand is heet, doe je slippers aan; zijn jullie al ingesmeerd; nee, we zijn er nog niet!” Iedere moeder van klein grut weet dat je op het werk bijkomt en dat je na de zomervakantie de vlag uitsteekt als de scholen weer open gaan. Op dit moment kies er toch nog heel even voor om de zomervakantie te idealiseren en romantiseren.

De kinderen zijn op een leeftijd (hoop ik) dat we weer verre reizen kunnen gaan maken en grootse avonturen met elkaar kunnen gaan beleven, iets waar we als gezin al jaren naar uitkijken. Dit jaar gaan we eerst een week naar Chicago en dan vliegen we door naar Florida om daar twee weken lang rond te trekken. En dan, na die drie weken vol avontuur aan Lake Michigan, op palmstranden, in Disney world, varen door de Everglades en chillen in Key West komen we weer thuis. Het leukste van vakantie is thuiskomen……….. genieten van datgene wat je voor lief was gaan nemen. Het is jammer dat dit effect helaas maar een dag of drie duurt.

Jeanin Bouwman-Treffers

Westland haalt het landelijke nieuws!

Taurus-016De gemeenteraad heeft een heftige vergadering gehad op 9 juli jl. Een prangend agendapunt was de komst van een islamitische basisschool in het Westland. Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net als bijvoorbeeld christelijke scholen. Een meerderheid van de Westlandse raad stemde tegen de komst van deze islamitische basisschool, dit tot grote verbolgenheid van onze burgervader.

De vorige gemeenteraad van Westland heeft eerder de islamitische basisschool op verzoek van de stichting Yunus Emre uit Den Haag in het gemeentelijk plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De staatssecretaris keurde dat plan af, omdat volgens hem te weinig leerlingen in de gemeente Westland naar deze school zullen gaan. De Raad van State deelde de visie van de minister niet. De Raad van State heeft de minister opdracht gegeven om daar in zijn nieuwe besluit rekening mee te houden. De minister heeft een tweede keer het plan van scholen afgekeurd omdat volgens hem nog steeds te weinig leerlingen naar de school zullen gaan. De Raad van State heeft in april 2019 een tweede keer geoordeeld dat de vernieuwde poging van de minister om het standpunt te verdedigen niet is gelukt. Kortom, de Raad van State heeft tot twee keer toe naar dit dossier gekeken en komt tot de conclusie dat de motivering van de minister om het eerder door onze gemeenteraad vastgestelde plan van scholen af te keuren, onvoldoende hout snijdt. Dit is een procedure geweest waar de gemeente Westland geen partij in is geweest.

Zolang de grondwet is zoals die is en de Raad van State deze mening is toegedaan, is het naar mijn mening onmogelijk om de komst van deze school tegen te houden. Er zal eerst binnen de Eerste en Tweede Kamer een fundamentele discussie gevoerd moeten worden of het gezien de huidige samenleving al dan niet wenselijk is om artikel 23 van de Grondwet in te perken, dan wel deze ondergeschikt te maken aan artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatieartikel. Er zijn deskundigen die van mening zijn dat bijzonder onderwijs juist een belemmering vormt voor het integreren van de grote groep migranten die in het verleden naar Nederland kwam. Dit is ook het gevoel wat binnen de Westlandse gemeenteraad leeft, althans bij de tegenstemmers. De burgemeester heeft in de vergadering aangegeven dat hij van mening is dat de raad haar taak verwaarloost. Dit is een ferme uitspraak. Uit de media blijkt dat de minister de gemeenteraad tot en met dinsdag 16 juli 2019  de kans geeft om “tot zinnen te komen”. Let wel, het was wel de minister die tot twee keer toe heeft betoogd bij de Raad van State dat de school er niet zou moeten komen.  Als de gemeenteraad daartoe weigerachtig blijft, schuift minister Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming middels een indeplaatsstelling. Ik verwacht dat de lokale partijen nog steeds tegen zullen stemmen en niet zullen bezwijken onder de behoorlijke druk die van bovenaf wordt opgelegd. De verantwoordelijkheid voor het besluit komt dan bij de minister te liggen, iets wat een deel van de gemeenteraad juist zeer wenselijk vindt. Zo kunnen de lokale partijen achter hun principes blijven staan en de steun van hun achterban behouden. De samenleving verandert, maar principes veranderen niet bij de lokale partijen!Voor vragen op het gebied van bestuursrecht en ondernemersrecht kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174–527650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).