Chinees Kraakpaleis Poeldijk

Afgelopen mei werd bekend dat het voormalige Chinees Canton Paleis in Poeldijk is gekraakt. Enkele nieuwe bewoners maken nu gebruik van het restaurant dat november 2017 de deuren sloot. De kraak heeft direct tot veel beroering geleid in het Westland. Er is verontwaardiging dat de krakers niet meteen met harde hand verwijderd worden. Kraken is sinds 2010 verboden gesteld, waarom wordt niet ingegrepen en zitten de krakers er enkele weken later nog steeds?

kraakpaleis (002)Met de invoering van de “Wet kraken en leegstand” is kraken in Nederland sinds 2010 verboden (art. 138a Wetboek van Strafrecht). De eigenaar van een gekraakt pand kan bij de politie van dit misdrijf aangifte doen. De politie heeft in geval van verdenking van dit misdrijf de bevoegdheid het gekraakte pand binnen te treden en alle daar vertoevende krakers inclusief hun spullen te ontruimen (art. 551a Wetboek van Strafvordering).

Vlak na het intreden van de Wet kraken en leegstand is een groep krakers een procedure gestart tegen de Staat. Zij betoogden dat het kraakverbod in strijd is met het huisrecht zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De procedure kwam bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2011:BQ9880). De Hoge Raad oordeelde dat gezien de ernst van de inbreuk (het huisrecht) en de onomkeerbare gevolgen, voorafgaande rechterlijk toetsing aan de rechtmatigheid van de dreigende ontruiming vereist is.

In de praktijk volgt hieruit dat aan een ontruiming een aankondiging van het Openbaar Ministerie (OM) vooraf dient te gaan. In de aankondiging wordt vermeld dat de ontruiming zal plaatsvinden binnen acht weken na de aankondiging. De eerste zeven dagen zal geen ontruiming plaatsvinden om de krakers in de gelegenheid te stellen een kort geding tegen de Staat aan te spannen om de rechtmatigheid van de voorgenomen ontruiming te laten toetsen. In geval van bijzondere omstandigheden kan het OM van bovengenoemde termijnen afwijken.

Indien de eigenaar van het gekraakte pand de procedure wil versnellen hoeft niet afgewacht te worden tot het OM de ontruiming aangezegd heeft en/of de krakers een kort geding aanspannen. De ontruiming kan versneld worden door zelf een kort geding aan te spannen en daarbij de ontruiming te vorderen.

Conclusie

De wetgever heeft in 2010 kraken verboden gesteld. De Hoge Raad heeft daar in 2011 een toetsmoment vóór ontruiming aan toegevoegd, ter bescherming van het fundamentele huisrecht. De ontruimingssnelheid is van veel verschillende factoren afhankelijk, maar kan versneld worden door zelf een kort geding aan te spannen. Heeft u vragen over krakers of heeft u hulp bij een ontruiming nodig? Neem dan contact op met Taurus Advocaten.