De oppervlakte-eis van 15.000 m2 aan kassen voor een volwaardig glastuinbouwbedrijf geldt niet voor bestaande glastuinbouwbedrijven! 

In veel bestemmingsplannen van de gemeente Westland, waaronder het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland, geldt een norm voor glastuinbouwbedrijven. Op grond van deze norm moet een volwaardig glastuinbouwbedrijf 15.000 m2 aan kassen hebben. Bij een kleinere oppervlakte aan kassen zal in beginsel geen sprake zijn van een volwaardig glastuinbouwbedrijf en moet een glastuinbouwdeskundige advies uitbrengen over de levensvatbaarheid van een bedrijf. De minimale oppervlakte aan kassen is, na een positief advies van voornoemde glastuinbouwdeskundige, 5000 m2. Het doel van deze norm is het voorkomen van kleine, nieuwe solitaire kassen.

Deze norm heeft tot veel onrust geleid bij tuinders. Veel bestaande glastuinbouwbedrijven hebben immers een kleinere oppervlakte aan kassen dan voornoemde 15.000 m2 of 5000 m2. Bij uitspraak van 24 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak (de hoogste bestuursrechter) bepaald dat deze norm enkel van toepassing is op nieuwe glastuinbouwbedrijven en niet op bestaande bedrijven. Met andere woorden: bestaande glastuinbouwbedrijven hoeven niet te voldoen aan de oppervlakte-eis uit de bestemmingsplannen!