Een financieringsvoorbehoud: een zegen of een vloek?

In het commerciële handelsverkeer wordt vaak een financieringsvoorbehoud afgesproken. Dit financieringsvoorbehoud biedt een koper de mogelijkheid een koopovereenkomst te ontbinden wanneer hij de externe financiering van een koop niet rond krijgt. De keerzijde van de medaille is dat een afgesproken financieringsvoorbehoud een beperkte geldigheidsduur heeft, waarna de koopovereenkomst door de koper volledig moet worden nagekomen.

In een recent arrest heeft het gerechtshof geoordeeld dat een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk is als hij niet tijdig (1) een beroep doet op het financieringsvoorbehoud en (2) externe financiering regelt. Wat was het geval?

Een bestuurder had namens zijn vennootschap een overeenkomst tot de koop van aandelen gesloten. De kopende vennootschap beschikte over onvoldoende financiële middelen om de aandelenkoop te financieren. De vennootschap had dus externe financiering nodig. In de koopovereenkomst was een financieringsvoorbehoud opgenomen met een beperkte geldigheidsduur. Uiteindelijk werd niet tijdig een geldig beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud en kwam de externe financiering van de aandelenkoop niet rond. De kopende vennootschap bood geen verhaal voor de schade van de verkopende vennootschap. De verkopende vennootschap vorderde daarop schadevergoeding van de bestuurder van de kopende vennootschap.

Het hof oordeelt dat nu de kopende vennootschap zonder externe financiering de koopovereenkomst niet zou kunnen nakomen, de bestuurder van de kopende vennootschap (1) óf moest zorgen voor een tijdige externe financiering, (2) óf tijdig een beroep moest doen op het financieringsvoorbehoud. Omdat de bestuurder van de kopende vennootschap aan beide voorwaarden niet had voldaan, was hij volgens het hof persoonlijk aansprakelijk.

Mocht u met bestuurdersaansprakelijkheid te maken hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. A.C. Abouzeid van Taurus Advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.