Huisvesting van arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Westland is veel te doen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De discussie speelt niet alleen hier, maar door heel Nederland. De juridische problemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten ontstaan vaak doordat de bestemmingsplannen huisvesting op deze plaatsen niet toestaan. Er is veelal strijd met het bestemmingsplan.

Als een gemeente dat wil, kan zij een dergelijke strijdigheid op verschillende manieren oplossen. De gemeente kan er voor kiezen het bestemmingsplan te wijzigen, maar een veel toegepaste methode is het verlenen van een omgevingsvergunning voor de tijdelijke afwijking voor 10 jaar. De zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’.

De Raad van State heeft in december 2018 geoordeeld in een kwestie waarin de gemeente Waalwijk een dergelijke vergunning voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan heeft afgegeven. De vergunning maakt de huisvesting van 252 arbeidsmigranten in 126 kamers op een bedrijventerrein mogelijk.

Een vastgoedbeheerder die enkele naastgelegen percelen in eigendom heeft, maakt bezwaar tegen de huisvesting van arbeidsmigranten omdat zij daardoor wordt gehinderd in haar bedrijfsuitoefening. Eventuele uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten zou niet meer mogelijk zijn omdat het woon- en leefklimaat van de arbeidsmigranten in het geding zou kunnen komen.

Het toepassen van de kruimelgevallenregeling houdt in dat de gemeente grote beleidsruimte heeft. De Raad van State past slechts een terughoudende toets toe. Het toetst of de gemeente in redelijkheid tot het genomen besluit heeft kunnen komen. Er wordt beoordeeld of de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan en of het besluit in redelijkheid op die resultaten kan worden gestoeld.

De Raad van State komt in deze kwestie tot de conclusie dat de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan. Daarnaast heeft de gemeente besloten conform haar eigen beleidsregels ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Tot slot heeft de gemeente op basis van de onderzoeksresultaten in redelijkheid kunnen besluiten om de kruimelgevallenregeling toe te passen. De vergunning blijft in stand.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174 – 527650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).