Ontslag op staande voet werknemer na gebruik proefmonster Nivea

In oktober 2017 heeft een drogist een van haar medewerksters op staande voet ontslagen nadat de filiaalmanager waarnam hoe zij zich tijdens het werk achter de kassa stond in te smeren met een bodylotion, afkomstig uit een gratis actieproduct van Nivea Care.

In de door de werkneemster aangespannen procedure, voerde de werkgever aan dat zij zeer strikte gedragsregels hanteert die het werknemers verbiedt om producten mee te nemen, ook niet als het gratis producten betreft. Deze gedragsregels worden door de werkgever en de Ondernemingsraad ook periodiek onder de aandacht van de werknemers gebracht, zodat de werknemers hiermee goed bekend zijn.

De werkneemster meent dat zij een gratis testproduct heeft gebruikt, dat geen verkoopwaarde heeft. Er is dan, zo stelt de werkneemster, geen schade toegebracht. De werkneemster verzoekt om vernietiging van het ontslag dan wel een billijke vergoeding van ruim € 44.000,00 bruto.

De kantonrechter oordeelt in lijn met eerder gedane uitspraken. Bij de beoordeling van het ontslag op staande voet dienen alle omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Detailhandelorganisaties hebben, nu zij een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel hebben en ter voorkoming van precedentenwerking, een groot belang bij strikte naleving van de gedragsregels. Dat het gaat om een artikel met een geringe waarde doet niet, althans weinig terzake.

Voor vragen over ontslag kunt u zich wenden tot mevrouw mr. D. Hogenboom (tel: 0174 – 527 650, e-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl).