Onvoorwaardelijke bankgarantie: “eerst betalen, dan praten”.

In het handelsverkeer wordt vaak gebruik gemaakt van een onvoorwaardelijke bankgarantie. Een onvoorwaardelijke bankgarantie is een zekerheidsvorm waarbij de bank onvoorwaardelijk de nakoming garandeert van verplichtingen van een partij jegens een begunstigde wederpartij. Met een bankgarantie geeft u uw contractspartner de zekerheid en het vertrouwen dat u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen.

Het vertrouwen tussen partijen ebt snel weg als er een geschil ontstaat en de begunstigde partij overgaat tot het trekken van de bankgarantie. Dan rijzen de vragen of in een geschilsituatie een begunstigde contractspartij de bankgarantie mag trekken en een bank tot uitkering mag overgaan? Veel ondernemers denken van niet en komen daardoor van een koude kermis thuis.

De Hoge Raad heeft in een recent arrest bevestigd dat indien er sprake is van een onvoorwaardelijke bankgarantie, het motto geldt: “eerst betalen, dan praten”. De bank mag in een geschilsituatie tussen partijen op verzoek van de begunstigde contractspartij tot uitbetaling van de bankgarantie overgaan. De redenen hiervoor zijn de zekerheidsfunctie die een onvoorwaardelijke bankgarantie in het handelsverkeer vervult en het feit dat de bankgarantie los staat van de onderliggende rechtsverhouding tussen partijen. Een uitzondering op dit beginsel kan zich voordoen in geval van bedrog of willekeur aan de zijde van de begunstigde partij. Dan moet de bank betaling weigeren. De bank moet haar beroep op bedrog of willekeur wel direct en voldoende onderbouwd tegenwerpen aan degene die de bankgarantie afroept.

Om te voorkomen dat u als ondernemer wordt “leeg getrokken” door een bank, adviseer ik u aan het trekken van een bankgarantie voorwaarden te laten verbinden, zoals een uitspraak van een rechter.

MEER WETEN?

Voor advies over contracten kunt u contact opnemen met mr. A.C. Abouzeid (abouzeid@taurusadvocaten.nl). Hij is als advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.