Op de bank

Onlangs baarde Ajax-speler Amin Younes opzien door te weigeren om in de wedstrijd tegen Heerenveen in te vallen, terwijl zijn coach hem daarom gevraagd had. Het gevolg is bekend. Younes werd uit de selectie gezet en zal dit seizoen ook niet meer in wedstrijdverband in actie komen. Deze opmerkelijke actie werd in de media breed uitgemeten. Het niet opvolgen van instructies komt op de werkvloer echter vaker aan de orde.

Een werkgever heeft een wettelijk instructierecht. Afhankelijk van de omstandigheden kan het weigeren om een redelijke instructie van de werkgever aan de werknemer op te volgen diverse consequenties hebben. De meest verstrekkende consequentie is een ontslag op staande voet. In de wet is opgenomen dat wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten die door of namens de werkgever worden verstrekt, de werknemer onmiddellijk kan worden ontslagen. De weigering om een redelijke opdracht uit te voeren kan zelfs een dringende reden zijn wanneer de werknemer zijn bezwaren om de redelijke opdracht uit te voeren niet kenbaar heeft gemaakt. Het gaat hierbij wel om uiterste gevallen, aangezien er met vele (andere) omstandigheden rekening wordt gehouden.

Het niet opvolgen van een redelijke opdracht kan ook leiden tot andere sancties, zoals bijvoorbeeld een demotie (terugplaatsing) zoals aan de orde was bij Younes, schorsing of een waarschuwing.  Afhankelijk van de ernst zal het weigeren van een instructie of opdracht doorgaans veelal worden betrokken in een disfunctioneringstraject of leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding. Ook dit kan, uiteindelijk, leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

In het geval van Younes scheiden de wegen tussen hem en Ajax aan het einde van het seizoen doordat zijn contract afloopt. In veel gevallen is er echter sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en scheiden de wegen minder makkelijk. In dat geval is het goed een advocaat om in te schakelen die u tijdig bijstaat. Dit voorkomt dat u buitenspel komt te staan of dat u later teruggefloten wordt.

Heeft u vragen, neem dan contact op telefoonnr. 0174 – 527 650.