Taurus Advocaten kan u bijstaan op de diverse rechtsgebieden. Door middel van het aanklikken van één van de rechtsgebieden krijgt u nadere informatie over de bijbehorende specifieke diensten die wij u kunnen leveren.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Schade en aansprakelijkheid zijn woorden die vaak hand in hand gaan. Maar wie is er nu aansprakelijk en wie gaat deze schade betalen. Vaak komt u er wel uit met de schadeveroorzaker of met uw…

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….

Commercieel Vastgoed/ Huurrecht/ Onroerend goedrecht

Vastgoed is een veelomvattend rechtsgebied waar goede kennis van wet en regelgeving almede van bouwtechnische aspecten essentieel is om zaken echt te kunnen doorgronden.

Taurus advocaten is specialist op dit gebied. Wij treden onder andere op voor bouwbedrijven (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) alsmede voor projectontwikkelaars. Taurus advocaten heeft veel proceservaring in arbitrageprocedures.

Bestuursrecht/ Handhaving/ Ruimtelijke ordening

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden……

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen…

Nationaal en internationaal contracteren

Ons kantoor heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Wij kunnen u bijstaan op allerlei aspecten zoals het onderhandelen over internationale contracten en het opstellen…

Overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatig handelen, planschade en nadeelcompensatie

Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. De desbetreffende ondernemers en burgers kunnen…

Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te sluiten en bij…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…