Algemeen Verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling.

Veelgehoorde vragen zijn: hoe ga ik om met onredelijke voorwaarden van mijn opdrachtgever? Kan ik alle eventueel voorkomende schade uitsluiten? Hoe bescherm ik mijn belangen optimaal? Hoe hanteer ik mijn algemene voorwaarden het meest optimaal? Hoe verhaal ik mijn schade op een wanpresterende tegenpartij? Het is maar een kleine greep uit alle vragen welke wij voor u kunnen beantwoorden.

Het algemeen verbintenissenrecht is dan ook zeer omvangrijk. Het omvat onder meer geschillen met betrekking tot wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking. Maar ook het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden valt onder het algemeen verbintenissenrecht. Hiervoor kunt u terecht bij één van de advocaten van Taurus.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met één van de advocaten van Taurus.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.