Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de bijzondere verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het Nederlandse arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. Naast de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar hebben gemaakt spelen ook wets- en (eventueel) cao bepalingen een belangrijke rol. Bovendien is de wet- en regelgeving aan continue veranderingen onderhevig. Het is voor u dan ook vrijwel ondoenlijk om steeds op de hoogte te zijn van de (laatste) ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak. Tegelijkertijd zijn de belangen in dit rechtsgebied voor zowel werkgever als werknemer zeer groot. Een helder juridisch advies is dan ook onmisbaar. Of het nu gaat om conflicten met betrekking tot ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, reorganisaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden of begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Aangezien de valkuilen in het arbeidsrecht veelal al in de beginfase zitten, is het van belang om u tijdig op een deskundige wijze te laten adviseren om conflicten te voorkomen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er onnodig wordt geprocedeerd en kunnen kosten worden bespaard. Ook in het arbeidsrecht geldt immers: voorkomen is beter dan genezen. En mocht het zover komen dan staat Taurus Advocaten u graag bij in procedures.

Indien u als werkgever, maar ook als werknemer, vragen heeft over uw rechten en verplichtingen kunt u voor deskundige bijstand terecht bij Taurus Advocaten. De gespecialiseerde advocaten van Taurus Advocaten adviseren en procederen in uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties. U kunt voor deskundige bijstand bij Taurus Advocaten terecht op onder meer de navolgende gebieden.

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsongeschiktheid / ziekte
 • Arbeidsongevallen
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst
 • Ontslag op staande voet
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Flexibele arbeid
 • Schorsing/non-actiefstelling
 • Overgang van onderneming
 • Reorganisatie
 • Statutair bestuurder
 • CAO’s
 • Medezeggenschap
 • Uitzendovereenkomst
 • Vaststellings- en beeindigingsovereenkomsten

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met mr. D. (Donja) Hogenboom of mr. R. (Roel) Valstar.