Bancaire zorgplicht

In het huidige economische klimaat worden ondernemers vaak geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen ten aanzien van kredietverlening. De opzegging en beëindiging van de kredietfaciliteit is de meest drastische maatregel waartoe een bank kan overgaan. Dit brengt een ondernemer vaak direct in grote problemen.

De bevoegdheid tot onmiddellijke opzegging (en het opeisen) van het krediet staat vaak genoteerd in de kredietovereenkomst. De vraag of een bank voldoet aan haar zorgplicht is niet eenvoudig te beantwoorden en blijft afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.