Commercieel Vastgoed, Huurrecht, Onroerend goedrecht

Commercieel Vastgoed

Dit betreft onder meer projectontwikkeling, alsmede aanneming van werk en huur ter zake van onroerend goed. Het is van belang dat bijbehorende contractuele afspraken op een deugdelijke en veilige wijze tot stand komen, om problemen of discussies later, zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit bespaart (later) tijd en geld. In geval van geschillen waarbij een minnelijke regeling onverhoopt niet mogelijk is, wordt geprocedeerd bij de rechter of bij (een) arbiter(s). Het accent ligt op adviseren en procederen over: (turnkey) koop/aanneming en ontwikkeling van onroerende zaken, de positie van de bijbehorende partijen zoals de (onder)aannemer en de makelaar, pacht, huur, huurincasso’s en ontruiming met betrekking tot woon-, kantoor- en horecaruimtes.

Huurrecht

Bij Taurus Advocaten kunt u tevens terecht voor geschillen op het gebied van het huurrecht. De advocaten van Taurus behandelen diverse rechtsproblemen die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte of anderszins. Voor ieder van deze vormen van huur gelden specifieke (wettelijke) regels. Door middel van het opstellen van een goede schriftelijke huurovereenkomst worden voor u de afspraken helder en doeltreffend schriftelijk vastgelegd en worden uw rechten zo veel als mogelijk beschermd. Ook in het huurrecht geldt dat een tijdige inschakeling van een huurrecht advocaat problemen kan voorkomen.

Taurus Advocaten staat zowel professionele als particuliere verhuurders en (onder)huurders bij. U kunt bij Taurus Advocaten terecht om uw huurcontracten te laten opstellen dan wel te laten beoordelen.

Voorts adviseert Taurus Advocaten op het gebied van onder meer de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, indeplaatsstelling, huurprijswijziging, renovaties, huurachterstand, overlast, gebreken aan het gehuurde, onderhoudsverplichting etc. Taurus Advocaten beschikt over een ruime ervaring en geven zowel huurder als verhuurder advies in huurgeschillen.

In geval van een procedure wordt door Taurus Advocaten vlot en zo efficiënt mogelijk geprocedeerd.

Onroerend goedrecht

Dit betreft het adviseren, maar ook verlenen van bijstand bij juridische procedures ter zake van onder meer: erfgrenzen, burenoverlast of hinder en recht van overpad (erfdienstbaarheid). Indien u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw eigendom of dat uw buurman te dicht op uw perceel bouwt,

dan wordt in eerste instantie getracht om in onderling overleg een oplossing te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt zonodig de gang naar de rechter of arbiter gemaakt.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.