Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Taurus Advocaten kan u behulpzaam zijn bij het opeisen en incasseren van uw vorderingen.

Voor het incasseren van uw vorderingen kunt u een incasso advocaat van Taurus inschakelen. Het voordeel is dat er van sommaties door een incasso advocaat van Taurus meer dwingende kracht uit gaat dan van bijvoorbeeld een incassobureau. U voorkomt dan ook onnodig tijdverlies door direct een incasso advocaat van Taurus in de schakelen voor het incasseren van uw openstaande vorderingen. Daarnaast wordt er over het algemeen sneller resultaat geboekt. Indien betaling alsnog uitblijft kan Taurus Advocaten voor u een incassotraject starten. Taurus Advocaten kan voor u een procedure voeren en indien nodig andere juridische drukmiddelen uitvoeren, zoals het (laten) leggen van beslag of het aanvragen van het faillissement. Hiertoe zijn slechts de bij de rechtbanken ingeschreven advocaten bevoegd. Een incassobureau of deurwaarder beschikt derhalve niet over de rechtsmiddelen waar een incasso advocaat wel over beschikt.

Ook voor huurincasso’s kunt u Taurus Advocaten inschakelen.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.