Onroerend goedrecht

Dit betreft het adviseren, maar ook verlenen van bijstand bij juridische procedures ter zake van onder meer: erfgrenzen, burenoverlast of hinder en recht van overpad (erfdienstbaarheid). Indien u meent dat inbreuk wordt gemaakt op uw eigendom of dat uw buurman te dicht op uw perceel bouwt,

dan wordt in eerste instantie getracht om in onderling overleg een oplossing te bereiken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt zonodig de gang naar de rechter of arbiter gemaakt.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman.