Ruimtelijke ordening/Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening c.q. het omgevingsrecht ziet op onze fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Burgers en bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak te maken met bestemmingsplannen. Van oudsher is het bestemmingsplan het voornaamste instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In een bestemmingsplan wordt bepaald welke gebruiks- en bouwmogelijkheden er gelden op een perceel. Dat een bestemmingsplan grote gevolgen kan hebben voor de directe woon- en leefomgeving van burgers en bedrijven is daarmee gegeven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen, een ander – en evenzeer – belangrijk instrument binnen de ruimtelijke ordening.

Daarnaast zijn er nog tal van andere instrumenten en stukken waar u in het omgevingsrecht mee te maken kunt krijgen, zoals Verordeningen, Structuurvisies, inpassingsplannen et cetera. Allemaal met hun eigen besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocedures. Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak en onze ervaring ziet onder meer op het begeleiden van plan- en projectprocedures en vergunningtrajecten. Realisering van projecten is immers niet mogelijk zonder een gedegen en actuele kennis van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Voorts komen wij regelmatig op tegen ongewenste ontwikkelingen. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.