Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te sluiten en bij een geschil over (gestelde) schade wordt doeltreffend geprocedeerd om zodoende uw rechten maximaal te beschermen. Wij treden onder meer op voor telers en telersverenigingen, als ook voor (toe)leveranciers.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.