Vennootschaps- en ondernemingsrecht/fusies & overnames

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende aandachtsgebieden: oprichtingen, fusies, splitsingen, het bijeenroepen van aandeelhoudersvergaderingen, aandelentransacties, aandeelhoudersgeschillen, garanties, zekerheidsrechten en het opstellen en beoordelen van managementovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten. Verder kan gedacht worden aan de overeenkomsten binnen uw onderneming die de belangrijkste in- en verkoopprocessen regelen, zoals uw algemene voorwaarden, offertes en opdrachtbevestigingen.

Met betrekking tot fusies en overnames begeleid Taurus Advocaten met regelmaat Westlandse ondernemers in deze complexe trajecten. Vaak wordt voor dit soort trajecten gekeken naar de grote kantoren in de stad. Onze opdrachtgevers ervaren bij ons de extreme betrokkenheid, de gedegen dossierkennis en de onverdeelde aandacht van het hele kantoor. Vooral de zelfverzekerdheid en flexibiliteit volgens onze opdrachtgevers de unique sellingpoints van ons bedrijf.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.