Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende aandachtsgebieden: oprichtingen, fusies, splitsingen, het bijeenroepen van aandeelhoudersvergaderingen, aandelentransacties,

aandeelhoudersgeschillen, garanties, zekerheidsrechten en het opstellen en beoordelen van managementovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten. Verder kan gedacht worden aan de overeenkomsten binnen uw onderneming die de belangrijkste in- en verkoopprocessen regelen, zoals uw algemene voorwaarden, offertes en opdrachtbevestigingen.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman, mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers of mr. R. (Roel) Valstar.