Spoedeisend belang bij een geldvordering in kort geding, hoe zat dat ook alweer?

Taurus-016Het Gerechtshof te Den Haag heeft op 10 september 2019 een bijzondere uitspraak gedaan. De werkgever vorderde in een incasso kort geding een voorschot op de geleden schade die zijn voormalige boekhouder had veroorzaakt. Die boekhouder verzorgde tussen 2000 en 2018 de boekhouding van de werkgever. Bij de uitoefening van deze werkzaamheden had de boekhouder een bedrag van ruim € 400.000,– verduisterd. De boekhouder erkende dat hij in ieder geval € 100.000,– van de werkgever had verduisterd. De werkgever startte een incasso kort geding op om zodoende op korte termijn alvast een voorschot op de geleden schade te kunnen incasseren ter hoogte van een bedrag van € 100.000,–. Om een geldvordering in kort geding toegewezen te kunnen krijgen, moet er aan een drietal criteria voldaan zijn: de vordering moet voldoende aannemelijk zijn en dat betekent dat zij dus echt moet bestaan. In een kort geding is er geen ruimte voor een uitgebreide discussie over het wel of niet bestaan van een vordering. Voorts moet er een spoedeisend belang aanwezig zijn voor de werkgever. Een onderneming die in financiële nood verkeert, heeft vaak al vrij snel een spoedeisend belang bij betaling. Het derde cumulatieve vereiste waaraan voldaan moet zijn, is het restitutierisico, of wel bestaat er een risico dat als de ex-boekhouder het bedrag groot ad € 100.000,– moet betalen en in een bodemprocedure krijgt de boekhouder alsnog gelijk, is er dan een risico dat de werkgever het bedrag niet kan terugbetalen. De rechtbank vond dat de werkgever best kon wachten tot de uitspraak in de bodemprocedure was gedaan, hetgeen wel vaak een jaar op zich laat wachten. Het Hof oordeelt met betrekking tot het spoedeisend belang anders. Het Hof is van mening dat van een werkgever niet gevergd kan worden dat hij de hele bodemprocedure afwacht, kortom het Hof wees de vordering in kort geding toe.

Het incasseren van geldvorderingen in kort geding is niet eenvoudig. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, advocaat bij Taurus Advocaten 0174-527650, treffers@taurusadvocaten.nl.