Tarieven

Prijs/kwaliteit

Taurus Advocaten is niet het goedkoopste kantoor in de regio. Wij hebben echter wel een efficiënte en doelgerichte manier van werken die kosten bespaard. Onze declaraties zijn altijd inzichtelijk middels een specificatie. In een inleidend gesprek bespreken wij onze uurtarieven met u en waar mogelijk geven wij vooraf een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de te verwachten kosten. Het blijft echter een schatting omdat de kosten veelal afhankelijk zijn van externe factoren.

De uurtarieven variëren van € 190,00 tot € 250,00 per uur, exclusief omzetbelasting en verschotten. Het gehanteerde tarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat die uw zaak behandelt.

Gefinancierde rechtshulp

In bepaalde gevallen kan een cliënt in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp c.q. gesubsidieerde rechtsbijstand. Gefinancierde rechtshulp houdt in dat een deel van de juridische kosten door de Staat wordt gedragen. Wel kunt u geconfronteerd worden met een eigen bijdrage. Om te bepalen of u in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp, kan de volgende internetsite geraadpleegd worden: www.rvr.org. Daarbij kunt u met de rekenhulp uitrekenen of u voor subsidie in aanmerking komt. Ook ziet u hoeveel u dan nog ongeveer zelf moet betalen.

Taurus Advocaten doet geen zaken op basis van gefinancierde rechtshulp.

Kostenstructuur

Wij factureren twee wekelijks voor de verrichte werkzaamheden. Een declaratie is opgebouwd uit verschillende onderdelen: honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW. Het honorarium is het bedrag dat de advocaat in rekening brengt voor de aan uw zaak bestede uren. De verschotten zijn indirecte kosten, zoals griffiekosten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten. Over het honorarium worden kantoorkosten berekend. Over het declaratiebedrag wordt tevens het gebruikelijke BTW-tarief berekend. Het is gebruikelijk om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens wij met de werkzaamheden aanvangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp gedurende de eerste periode.