Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Bouwman Treffers Advocaten B.V., t.h.o.d.n. Taurus Advocaten, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53127129, hierna te noemen “Taurus Advocaten”. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Taurus Advocaten door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website.

Taurus Advocaten respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Taurus Advocaten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Taurus Advocaten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Taurus Advocaten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom Taurus Advocaten gegevens nodig heeft

Taurus Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Taurus Advocaten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Taurus Advocaten gegevens bewaart

Taurus Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Taurus Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Taurus Advocaten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Taurus Advocaten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Taurus Advocaten. Taurus Advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Taurus Advocaten bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen

Taurus Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taurus Advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Taurus Advocaten op via telefoonnummer 0174 – 527 650 of via e-mail: info@taurusadvocaten.nl.

Wijzigingen

Taurus Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Taurus Advocaten is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Tiendweg 28 te (2671 SB) Naaldwijk
KvK-nummer: 53127129
Telefoon: 0174 – 527 650
E-mailadres: info@taurusadvocaten.nl