Uitspraak Europese Hof over vrije advocaatkeuze 

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de zogenaamde vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Vaak is het wel zo dat op grond van de polisvoorwaarden alleen de rechtsbijstandsverzekeraar een opdracht kan geven aan een externe advocaat.

Als u als verzekerde dit toch zelf doet, zonder toestemming van de rechtsbijstandsverzekeraar, dan zullen de kosten niet worden vergoed. Het is voor u van groot belang dat u de zaak op een juiste manier aanmeldt bij uw rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen voor een correcte aanmelding zorgdragen en tegelijkertijd aangeven dat u de wens heeft dat ons kantoor de zaak voor u gaat behandelen. De advocaatkosten behoren dan vergoed te worden door uw rechtsbijstandsverzekering.