Westland haalt het landelijke nieuws!

Taurus-016De gemeenteraad heeft een heftige vergadering gehad op 9 juli jl. Een prangend agendapunt was de komst van een islamitische basisschool in het Westland. Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net als bijvoorbeeld christelijke scholen. Een meerderheid van de Westlandse raad stemde tegen de komst van deze islamitische basisschool, dit tot grote verbolgenheid van onze burgervader.

De vorige gemeenteraad van Westland heeft eerder de islamitische basisschool op verzoek van de stichting Yunus Emre uit Den Haag in het gemeentelijk plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De staatssecretaris keurde dat plan af, omdat volgens hem te weinig leerlingen in de gemeente Westland naar deze school zullen gaan. De Raad van State deelde de visie van de minister niet. De Raad van State heeft de minister opdracht gegeven om daar in zijn nieuwe besluit rekening mee te houden. De minister heeft een tweede keer het plan van scholen afgekeurd omdat volgens hem nog steeds te weinig leerlingen naar de school zullen gaan. De Raad van State heeft in april 2019 een tweede keer geoordeeld dat de vernieuwde poging van de minister om het standpunt te verdedigen niet is gelukt. Kortom, de Raad van State heeft tot twee keer toe naar dit dossier gekeken en komt tot de conclusie dat de motivering van de minister om het eerder door onze gemeenteraad vastgestelde plan van scholen af te keuren, onvoldoende hout snijdt. Dit is een procedure geweest waar de gemeente Westland geen partij in is geweest.

Zolang de grondwet is zoals die is en de Raad van State deze mening is toegedaan, is het naar mijn mening onmogelijk om de komst van deze school tegen te houden. Er zal eerst binnen de Eerste en Tweede Kamer een fundamentele discussie gevoerd moeten worden of het gezien de huidige samenleving al dan niet wenselijk is om artikel 23 van de Grondwet in te perken, dan wel deze ondergeschikt te maken aan artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatieartikel. Er zijn deskundigen die van mening zijn dat bijzonder onderwijs juist een belemmering vormt voor het integreren van de grote groep migranten die in het verleden naar Nederland kwam. Dit is ook het gevoel wat binnen de Westlandse gemeenteraad leeft, althans bij de tegenstemmers. De burgemeester heeft in de vergadering aangegeven dat hij van mening is dat de raad haar taak verwaarloost. Dit is een ferme uitspraak. Uit de media blijkt dat de minister de gemeenteraad tot en met dinsdag 16 juli 2019  de kans geeft om “tot zinnen te komen”. Let wel, het was wel de minister die tot twee keer toe heeft betoogd bij de Raad van State dat de school er niet zou moeten komen.  Als de gemeenteraad daartoe weigerachtig blijft, schuift minister Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming middels een indeplaatsstelling. Ik verwacht dat de lokale partijen nog steeds tegen zullen stemmen en niet zullen bezwijken onder de behoorlijke druk die van bovenaf wordt opgelegd. De verantwoordelijkheid voor het besluit komt dan bij de minister te liggen, iets wat een deel van de gemeenteraad juist zeer wenselijk vindt. Zo kunnen de lokale partijen achter hun principes blijven staan en de steun van hun achterban behouden. De samenleving verandert, maar principes veranderen niet bij de lokale partijen!Voor vragen op het gebied van bestuursrecht en ondernemersrecht kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174–527650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).